Corcyra

tempelCorcyra (Κέρκυρα of Κόρκυρα), het noordelijkste en op Cephallenia na grootste van de z.g. westgriekse of ionische eilanden, ligt tegenover Epirus, waarvan het door een slechts 2,5 tot 8 km brede zeestraat gescheiden is; thans Corfu. De lengte van het eiland bedraagt 63 km, de grootste breedte 28 km, de oppervlakte ca. 590 km².

De gelijknamige stad Corcyra, gelegen op een schiereilandje van de oostkust, werd ca. 734 vC door Corinthe gesticht als steunpunt voor zijn commerciële expansie westwaarts. Reeds in de 7e eeuw maakte Corcyra zich tijdelijk onafhankelijk, vanaf 585 vC definitief. Het stichtte ca. 626 vC Epidamnus en verleende in 588 medewerking aan de stichting van Apollonia. Over Epidamnus raakte de machtige handelsstad in 435 vC in conflict met Corinthe, hetgeen een der aanleidingen werd tot de peloponnesische oorlog. medusaIn 427 en 425 kwam het tot bloedige burgertwisten, die uitliepen op een slachting onder de oligarchen. In 410 viel Corcyra af van Athene, waarmee het in 432 een verbond had gesloten, doch in 375 sloot het zich weer aan bij de tweede attische zeebond. In de hellenistische tijd hoorde het eiland afwisselend tot Macedonië en Epirus. Nadat Rome het tegen de illyrische piraten in bescherming genomen had, diende het de Romeinen vooral in de macedonische oorlogen tot vlootbasis. Nadien bleef Corcyra een civitas libera van de provincie Macedonia. De antieke volksmond identificeerde Corcyra met Scheria, het Phaeaken-eiland der Odyssee.

leeuwOpgravingen in de stad Corcyra hebben onder meer resten van een kunsthistorisch belangwekkende dorische Artemis-tempel (8 x 17 zuilen, 23 x 46 m; gebouwd ca. 600 vC) blootgelegd, waarvan het archaïsche gevelveld met een Gorgo in het centrum corinthische invloed verraadt. De bekende Leeuw van Corcyra, thans in het plaatselijke museum, sierde de cenotaaf van Menecrates (6e eeuw vC).


Lit. Thucydides 1, 24-55; 3, 70-85; 4, 46-48. Xenophon, Hellenica 6, 2. Polybius 2, 9-11. - L. Bürchner (PRE 11, 1400-1416). L. Vlad Borelli (EAA 2, 832-836). - H. Schleif/ K. Rhomaios/G. Klaffenbach/G. Rodenwaldt, Korkyra 1-2 (Berlin 1939v). R. Matton, Corfou (Athene 1960). Kirsten/ Kraiker, Griechenlandkunde4 724-736. [J. A. de Waele]


Kaart