Epidamnus

kaartEpidamnus (Ἐπίδαμνος), belangrijke stad op de kust van Illyrië, thans Durazzo (Durrës) in Albanië. E. werd als gemeenschappelijke kolonie van Corinthe en Corcyra ca. 625 vC gesticht. Bij interne twisten tussen oligarchen en democraten deden laatstgenoemden in 435 vC eerst een beroep op Corcyra, later op Corinthe, hetgeen een der aanleidingen werd tot de peloponnesische oorlog. Op het einde van de 4e en in het begin van de 3e eeuw was de stad achtereenvolgens in het bezit van Cassander en Pyrrhus. Tegen de Illyriërs stelde E. zich in 229 vC onder bescherming van de Romeinen. Dezen noemden de stad wegens de omineuze naam (damnum!) Dyrrhachium (Δυρράχιον), een inheemse naam die reeds op munten uit de 5e eeuw vC voorkomt. Van april tot juli 48 vC lagen bij Dyrrhachium, dat door Pompeius bezet was, de legers van Caesar en Pompeius tegenover elkaar. In de volgende eeuwen bleef het als colonia voortbestaan tot de aardbeving van 314 nC.

amphitheaterDyrrhachium, de verbindingshaven met Brundisium, was sinds 146 vC een van de twee beginpunten (Apollonia) van de beroemde Via Egnatia naar Thessalonica. De antieke resten van E. zijn uiterst schaars. In 1660 werd een amphitheater (foto rechts) ontdekt met een grootste diameter van 120 m. Het is in de 2e eeuw nC gebouwd en had een capaciteit van 20000 toeschouwers. Er is ook een deel van de romeinse stadsmuur gevonden.


Lit. Thucydides 1, 24-26. Caesar, De bello civili 3, 41-72. - A. Philippson (PRE 5, 1882-1887). P. Sestieri (EAA 3, 196v). - Id., Vita pubblica e monumenti di Durazzo in eta romana attraverso le iscrizioni (Epigraphica 4, 1942, 127-238). G. Veith, Der Feldzug von Dyrrhachium zwischen Caesar und Pompeius (Wien 1920). [J. A. de Waele/Nuchelmans]


Kaart