Acarnanië

kaartAcarnanië (Ἀκαρνανία; bewoners Ἀκαρνᾶνες), een grotendeels bergachtige en woeste landstreek in het uiterste westen van Midden-Griekenland, begrensd door de Ionische zee, de golf van Ambracia en de Acheloüs; de grootste breedte bedraagt 45 km, de grootste lengte 70 km, de oppervlakte ca. 1600 km². De bewoners, die van jacht, landbouw en veeteelt leefden, bleven lang halve barbaren en golden niet als zuivere Grieken. Vanaf de 7e eeuw vC stichtten corinthische kolonisten nederzettingen aan de kust, o.a. Astacus, Sollium en Anactorium, die in voortdurende conflicten met het binnenland gewikkeld waren. Eerst in de 5e en 4e eeuw kreeg Acarnanië enige politieke betekenis; de voornaamste steden werden Stratus en Oeniadae. In de peloponnesische oorlog stonden de Acarnaniërs aan de zijde van Athene, van 390-375 was het gebied spartaans, van 255-230 verdeeld tussen Aetolië en Epirus. De acarnaanse stedenbond, gesticht in 314, steunde Philippus V in diens strijd tegen de Romeinen, die in 189 vC een verbond met Acarnanië sloten, in 146 het gebied onder het gezag van de stadhouder van de provincie Macedonia stelden, maar de bond lieten voortbestaan tot 30 vC.


Lit. E. Oberhummer, Akarnanien, Ambrakia, Amphilochia, Leukas im Altertum (München 1887). A. Philippson/E. Kirsten, Die griechischen Landschaften 2 (Frankfurt a. M. 1956-1958) 368-417; 558-566. E. Kirsten/W. Kraiker, Griechenlandkunde (Heidelberg 1962) 715-720; 755-762. [Nuchelmans]


Kaart