Thyestes

Thyestes (Θυέστης), in de griekse mythologie zoon van Pelops en Hippodamia, broer van Atreus. Vrijwel alle sagen rondom hem hebben betrekking op de bittere haat tussen T. en Atreus als gevolg van de vloek die op alle nakomelingen van Pelops rustte, omdat deze Hermes' zoon Myrtilus had gedood (Atreus). Een andere versie, waarin geen sprake is van haat tussen beide broers, vinden we in Homerus' Ilias (2,106-108): de stervende Atreus geeft daar zijn door Hephaestus vervaardigde scepter aan T., die deze op zijn beurt weer schenkt aan Agamemnon.

Lit. M. Mayer (PRE 6A, 662-679). [Schouten]


mythen