Caesius Bassus

Caesius Bassus, romeinse dichter uit de 1e eeuw nC; hij zou de dood gevonden hebben bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79. Quintilianus (Institutio oratoria 10, 1, 96) acht hem naast Horatius de enige latijnse lyrische dichter die het lezen waard is. Ook Persius, wiens poëtische nalatenschap C. uitgaf, prijst hem. Van zijn eigen gedichten is slechts één hexameter over. Waarschijnlijk is de dichter identiek met de C., van wie een aan Nero opgedragen Liber de metris gedeeltelijk bewaard is gebleven, dat de z.g. derivatie-theorie aanhangt: alle metra zouden door variaties ontstaan zijn uit twee grondvormen, de dactylische hexameter en de iambische trimeter.


Lit. Uitgave van het tractaat over metriek: H. Keil, Grammatici Latini 6 (Leipzig 1874) 243-272. - Consbruch (PRE 3, 1313-1316). GRL 2, 484-486. [Nuchelmans]Lijst van Auteurs