Klassieke Oudheid

 

Meteen beginnen:
Alfabetische lijst van alle artikelen

 

Griekenland Rome Egypte en Oosten
De Grieken Het Romeinse Rijk (kaart) De Egyptenaren
Register van mythologische personen     Rome Egyptische goden
Register van Griekse auteurs Register van Romeinse auteurs Farao's
Register van Griekse kunstenaars De Campi Phlegrei en Vergilius Koningen van IsraŽl en Juda
Griekse mythen De Sibylle van Cumae Oosterse vorsten
Griekse grammatica Latijnse grammatica Oosterse goden

 

Algemeen

Afkortingen van bijbelboeken Lijst van christelijke en Joodse personen, stromingen en begrippen
Afkortingen van boeken en algemene afkortingen Lijst met bouwkundige termen
Alfabetische lijst van alle artikelen Lijst van pausen
Artikelen over actuele archeologische vondsten Overzicht van Olympische sporten
Filosofische stromingen Spelletjes en speelgoed
Geografische namen Vrouwen uit de romeinse keizertijd
Register van persoonsnamen en instellingen Zakenregister

 


De Oudheid

Met veel materiaal verrijkte en voor het internet bewerkte versie van het
Woordenboek der Oudheid (Bussum, 1976-1986)
door Hans van Poll (1945-2012)

 

Overzicht van de Grieks-Romeinse wereld, Rome, het oude nabije Oosten, het oude Egypte, het vroege christendom, daaraan toegevoegd registers (pauslijsten enz.) en historische, geografische kaarten.

Toegang tot De Oudheid

Kaarten van de Oudheid in pdf

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site,
stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.

Leo Nellissen

Deze site maakt deel uit van www.stilus.nl.