Beroemde personen en begrippen uit de Grieks-Romeinse godsdienst en mythologie


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

 
Acastusoudste zoon van Pelias
Acesteslegendarische zoon van de trojaanse nimf Segesta
Achaeus stamvader van de Achaeërs
Achatesmetgezel van Aenaeas
Acheloüsriviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Achilles thessalische held (Ilias)
Acissicilische herder
Acontiusjongeman van Ceos
Acrisiuskoning van Argos
Acron1. bondgenoot v.Aeneas 2. koning van Caecina in Latium
Actaeon boeotische held, in een hert veranderd
Actaeus 1e koning van Attica
Admetus thessalische koning, getrouwd met Alcestis
Adonis godheid van phoenicische afkomst
Adrastus held uit Argos
Aeacuszoon van Zeus en Aegina, grootvader v. Achilles, Ajax en Teucer
Aëdonvrouw van Zethus (broer van Amphion)
Aeeteskoning van Colchis, vader v. Medea
Aegaeon1 v.d. 3 Hecatonchiren (honderdarmige reuzen)
Aegeuskoning van Athene, vader v. Theseus
Aegialeuszoon van Adrastus
Aegimiusstamvader van de Doriërs
Aegisattribuut van Zeus en Athene (schild)
Aegisthus zoon van Thyestes (broer v.Atreus)
Aegyptus heros van Egypte
Aeneas Trojaanse held, stamvader van de Romeinen
Aeolus 1. meester der winden 2. stamvader van de Aeoliërs
Aerope moeder van Agamemnon en Menelaüs
Aesacus zoon van Priamus
Aesculapius romeinse naam voor Asclepius
Aesonkoning van Iolcus
Aethradochter van Pittheus, moeder van Theseus
Aetoluslegendarische eponieme stamvader van de Aetoliërs
Agamemnon koning van Mycene
Agaue dochter van de thebaanse koning Cadmus en Harmonia
Agenor zoon van Poseidon en vader van Cadmus
Aglaurus atheense koningin en vrouw van Cecrops
Agonalia4 feesten in de romeinse kalender
Ajax (grote) zoon v.Telamon, koning v.Salamis
Ajax (kleine) zoon v.Oileus, deelnemer aan de Trojaanse oorlog
Alcestis dochter van Pelias, vrouw van Admetus
Alcinoüskoningen van de Phaeaken
Alcippedochter van Ares
Alcmaeon heros uit Argos, zoon van Amphiaraüs
Alcmene vrouw van Amphitryon en moeder van Heracles
Alcyone dochter van Aeolus en vrouw van Ceyx
Alectoeen van de Erinyen
Alphesiboea vrouw van Alcmaeon
Alpheüs riviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Althaea moeder van Meleager en Deïanira
Amalthea nimf die de kleine Zeus met melk voedde
Amazonen volk van krijgshaftige vrouwen in Klein-Azië
Ambarvaliaoud landelijk romeins feest
Amorgod v.d. liefde
Amphiaraüs ziener en held uit Argos, deelnemer aan de Zeven tegen Thebe
Amphilochuszoon van de ziener Amphiraüs
Amphion zoon van Zeus, tweelingbroer van Zethus
Amphitrite echtgenote van Poseidon
Amphitrite (kort) echtgenote van Poseidon
Amphitryo koning van Tiryns, kleinzoon van Perseus
Anchises Trojaan, neef van koning Priamus, vader van Aeneas
Androgeos zoon van Minos, koning van Creta, en Pasiphaë
Andromache vrouw van de Trojaan Hector
Andromeda dochter van koning Cepheus en vrouw van Perseus
Anna Perennaromeinse godin
Antaeus reus, zoon van Poseidon en Gaea
Antenor Trojaan leefde tijdens Trojaanse oorlog
Anticlea vrouw van Laërtes en moeder van Odysseus
Antigonedochter van Oedipus
Antilochusoudste zoon van koning Nestor van Pylus
Antiope1. dochter van Ares, koningin van de Amazonen
2. dochter v.riviergod Asopus
Antiphateskoning v.d.Laestrygonen (Odyssee)
Aphaeabeschermgodin van het eiland Aegina
Aphrodite (kort)godin v.d. liefde
Aphroditegodin v.d. liefde
Apollo (kort)god v.d. kunsten
Apollogod v.d. kunsten
Apsyrtuszoon van koning Aeëtes v.Colchis, broertje van Medea
Arachnelydisch meisje dat goed weven en borduren
Arcaslegendarische eponieme stamvader van de Arcadiërs
Arcisiuslegendarische zoon van Zeus, grootvader van Odysseus
Aresgod v.d. oorlog
Ares (kort)god v.d. oorlog
Aretevrouw van Alcinoüs, koning van de Paeaken
Arethusabronnimf (Syracuse)
Argoschip van de Argonauten
Argonautenhelden die het Gulden Vlies trachtten te verwerven
Argus1. zoon van Zeus, stichter van Argos
2. bouwer v.d. Argo
3. veelogig monster, zoon van de aarde
Argus Panoptesveelogig monster, zoon van de aarde
Ariadnedochter van Minos, hielp Theseus
Arismaspenlegendarisch volk in Oekrï
Aristaeusoude griekse godheid
Artemis (kort)godin van de jacht
Artemisgodin van de jacht
Arvales fratresoud romeins priestercollege
Ascaniuszoon van de trojaan Aeneas en 'stamvader' van de Iulii
Asclepiusgod van de geneeskunde
Asclepius (kort)god van de geneeskunde
Astyanaxzoontje van de trojaan Hector en Andromache
Atalantajageres en hardloopster
Ategriekse personificatie van verdwazing
Athamasboeotische vorst, zoon van Aeolus
Athenegodin van de wijsheid
Athene (kort)godin van de wijsheid
Atlas (kort)een v.d. Titanen, moest als straf de aarde dragen
Atlaseen v.d. Titanen
Atreuszoon van Pelops, vader van Agamemnon en Menelaüs
Atropuseen v.d.3 Schikgodinnen
Attisphrygische god
Augiaskoning van Elis
Auroralatijnse naam voor de godin van de dageraad Eos
Autolycuszoon van Hermes, beroemde dief
Automedonlegendarische strijdmakker van Achilles en Patroclus
 
Bacchusandere naam voor Dionysus
Baliusonsterfelijk paard van Achilles
Bauboechtgenote van Dysaules
Bellerophonheld die voor zijn overmoed werd gestraft
Bellona oud-italische oorlogsgodin
Bendisthracische godin
Biagriekse personificatie van het geweld
Bianorlegendarische stichter van de stad Mantua
Biaslegendarische koning van Argos
Bona Dea beschermgodin v.d.velden
Boreasnoordenwind
Briareos (Aegaeon)1 v.d. 3 Hecatonchiren (honderdarmige reuzen)
Briseïsdochter van Brises en slavin van Achilles
Britomartisoude kretenzische godin, geïdentificeerd met Artemis
Byblislegendarische dochter van Miletus, stichter van Milete
 
Cabirenoosterse vegetatiegoden
Cacuszoon van Vulcanus
Cadmuszoon v.phoenicische koning Agenor en stichter van Thebe
Caduceusherautstaf van Hermes
Calaïseen van de Boreaden, zonen van Boreas
Calchasziener van de Grieken bij Troje
Calliopemuze van de epische dichtkunst
Callisto (kort)gezellin van Artemis, verleid door Zeus
Callistogezellin van Artemis, verleid door Zeus
Calypsodochter van Atlas, tovenares, hield Odysseus 7 jaar vast
Camenae oud-italische bronnimfen, muzen
Camillavolskische prinses
Capaneusdeelnemer aan de tocht van de Zeven tegen Thebe
Cassandravoorspellende dochter van Priamus van Troje
Cassiopeadochter van Cepheus, moeder van Andromeda
Castoreen van de Dioscuren
Cecropslegendarische 1e koning van Attica
Centaur (kort)baarbaars volk van paardmensen
Centaurenbaarbaars volk van paardmensen
Cephaluszoon van Hermes
Cepheus1. zoon v.Egyptische koning Belus 2. koning v.Tegea
Cerberus (kort)hellehond
Cerberushellehond
Ceresoud-romeins godin v.d.landbouw, Demeter
Cerialiaromeins feest ter ere van Ceres
Cetodochter van Pontus en Gaea, moeder van de Gorgonen
Ceyx1. koning van Trachis 2. echtgenoot van Alcyone
Chaoshet eerste dat onstaan is: ongeordende oermaterie
Charitengodinnen van de bevalligheid (Gratië)
Charonveerman in de onderwereld
Charybdiszeemonster in de straat van Messina
Chimaeramonster met 3 koppen, blies vuur
Chironde enige wijze Centaur
Chloëbijnaam van Demeter
Chrysaorzoon van Medusa
Chryseïsdochter van de Apollo-priester Chryses
Chrysippuszoon van Pelops
Chtonische godenaardgoden
Cilixlegendarische zoon van koning Agenor
Cinyraslegendarische eerste koning van Cyprus
Circetovenares die mannen van Odysseus in varkens veranderde
Ciriswatervogel waarin Scylla veranderd werd
Cliomuze van de geschiedschrijving
Clothoeen van de Schikgodinnen
Clymenemoeder van Atlas, Prometheus en Epimetheus
Clytaemnestravrouw van Agamemnon, die zij ombracht
Cocytusrivier in de griekse onderwereld
Codruslegendarische koning van Athene
Coeustitaan van de intelligentie en vader van Leto
Concordiaromeinse personificatie van de eendracht tussen de maatschappelijke standen
Consus oud-romeinse god v.h.graan
Corybantenvegatatiedemonen, volgelingen van Cybele
Creon1. koning van Corinthe 2. broer van Oedipus' moeder Iocaste
Creusa1. dochter v.d. Atheense koning Erechtheus
2. dochter v.Priamus, vrouw v.Aeneas
3. dochter v.Creon v.Corinthe
Criustitaan, vader van Pallas en Perses
Cronusjongste titaan, vader van Zeus, Poseidon etc.
Cronus (kort)jongste titaan, vader van Zeus, Poseidon etc.
Curetenvegetatiedemonen en dienaren van Rhea
Cybele kleinaziatische natuurgodin
Cyclopengigantische een-ogige reuzen (o.a. Polyphemus)
Cycnus1. zoon van Poseidon
2. zoon v.Ares, rover
3. koning v.Ligurië, vriend van Phaëton
Cydippegeliefde van Acontius
Cynthiabijnaam van Artemis
 
DaedalusAthener die Labyrinth bouwde en als 1e vloog
Danaëdochter v.Acrisius raakte zwanger van Zeus d.m.v. gouden regen, moeder v.Perseus
Danaïden50 dochter van Danaus vermoordden hun echtgenoten in de huwelijksnacht
Danausvader v.50 dochters, stichtte burcht v.Argos
Daphnemeisje op wie Apollo verliefd was, veranderde in een laurier
Daphnisschaapherder op Sicilië
Dardanusstamvader van de Trojanen
Darestrojaanse priester van Hephaestus
Dea Dia romeinse vruchtbaarheidsgodin
Deianiravrouw v.Heracles verantwoordelijk voor zijn dood
Deidamiabij Achilles moeder van Neoptolemus
Deiphobusdappere zoon van koning v. Troje, Priamus
Demeter (kort) godin van de landbouw
Demetergodin van de landbouw
Demodocusblinde zanger aan het hof van koning Alcinoüs v.d.Phaeaken
Demophon1. zoon v.koning v.Eleusis 2. zoon van Theseus
Deucalionmet Pyrrha, zijn vrouw, als enige op aarde overgebleven
Dianaitalische maangodin, Artemis
Didophenicische stichteres van Carthago
Dikegriekse personificatie van de gerechtigheid
Diomedes1. wrede zoon v.Ares fokte mensenverslindende paarden
2. koning van Argos, vocht met Odysseus mee in de Trojaanse oorlog
Dione1e echtgenote van Zeus, moeder van Aphrodite
Dione (kort)1e echtgenote van Zeus, moeder van Aphrodite
Dionysusgriekse god van de levenssappen en wijn
Dionysus (kort)griekse god van de levenssappen en wijn
Dioscurende tweeling Castor en Polydeuces, zonen van Zeus, beschermers van zeelieden
Dircevrouw van de thebaanse koning Lycus
Dislatijnse naam van Pluto
Dislatijnse naam voor Pluto, god v.d.onderwereld
DolonTrojaanse spion in het Griekse kamp
Dorisdochter van Oceanus en moeder v.d.Nereiden
Dryadenbosnimfen
Dryopelegendarische dochter van thessalische koning Dryops
 
Echidna (kort)oerslang, gesproten uit Phorcys en Ceto
Echidnaoerslang, gesproten uit Phorcys en Ceto
Echionreus ontsproten uit de door Cadmus gezaaide draketanden
Echopersonificatie van het natuurverschijnsel
Eëtionverschillende personen o.a. koning van het Trojaanse Thebe
Egeriabronnimf en beschermgodin van Rome
Eileithyiagodin van de geboorte
Eirenegriekse personificatie van de vrede
Electra1. dochter van Oceanus en Tethys
2. dochter van Atlas en Pleione
3. dochter van Agamemnon en Clytaemestra
Elpenormakker van Odysseus, viel na zware nacht van het dak af
Elysiumverblijfplaats der gelukzaligen
Enceladussterkste van de Giganten
Endymionschone jongeling bemind door de maangodin Selene
Enyaliusoude griekse krijgsgod
Enyogriekse godin v.h.krijgsgewoel
Eosverpersoonlijking van de dageraad
Eos (kort)verpersoonlijking van de dageraad
Epaphuslegendarische zoon van Zeus en Io
Epaphus (kort)legendarische zoon van Zeus en Io
Epeüs2 legendarische griekse helden
Epigonenzonen van de griekse helden die o.l.v.Adrastus vergeefs poogden Thebe te veroveren
EpimetheusTitaan, zoon van Iapetus en Clymene
Epimetheus (kort)Titaan, zoon van Iapetus en Clymene
Eponabeschermgodin v.paarden en ezels
Eratomuze van de lyrische poëzie
Erebusplaats waarheen de schimmen der afgestorvenen afdaalden
Erebus (kort)plaats waarheen de schimmen der afgestorvenen afdaalden
Erechtheuslegendarische - 5e of 6e - koning van Attica
Erginuslegendarische koning van de stad Orchomenus
Erichthoniusattische heros
Erinyen (kort)strafgodinnen uit de Erebus
Erinyenstrafgodinnen uit de Erebus
Eriphyleechtgenote van de argivische ziener Amphiaraüs
Eris (kort)personificatie en godin van de tweedracht
Erispersonificatie en godin van de tweedracht
Eroszoon en gezel van Aphrodite
Eros (kort)oergod v.d. liefde
Eros (kort)zoon en gezel van Aphrodite
Erysichthonjong gestorven van de attische koning Cecrops
Eteoclesoudste zoon van de thebaanse koning Oedipus en Iocaste
Euanderlegendarische vorst van Pallantium in Arcadië
Eumaeuszwijnenhoeder van Odysseus
Eunomiagriekse personificatie van de op goede wetten berustende rechtsorde
Euphemuszoon van Poseidon en Tityus' dochter Europa
Euphorbuszoon van de trojaan Panthoüs
Euphrosyneeen van de drie Chariten
Europa (kort)dochter van de phenicische koning Agenor en Telephassa
Europadochter van de phenicische koning Agenor en Telephassa
Euryalus1. zoon van Mecisteus, een v.d.Epigonen
2. trojaan die Aeneas naar Italië begeleidde
Eurycleaslavin van Laërtes en voedster van Odysseus
Eurydiceechtgenote van de beroemde zanger Orpheus
Eurynomedochter v.Oceanus en Tethys en moeder v.d.Chariten
Eurystheuszoon v.Sthenelus, kleinzoon v.Perseus, koning v.Mycene en/of Tiryns
Eurytionleider v.d.Centauren in de strijd tegen de Lapithen
Eurytuskoning v.Oechalia, kleinzoon v.Apollo
Euterpemuze van het begeleide koorlied
 
Faunaromeinse vegetatiegodin
Faunusromeinse vegetatiegod
Felicitasromeinse personificatie van het succes
Feralialaatste dag van het romeinse feest van de Parentalia
Feroniaouditalische godin
Fidesromeinse personificatie v.d.trouw
Floraoud-italische godin v.d.bloei
Fortunaitalische personificatie v.d.wisselvlligheid
Fortunatae Insulaegelukzalige eilanden voor de westkust van Afrika
 
Gaea (kort)verpersoonlijking en de vergoddelijking van de aarde
Gaiaverpersoonlijking en de vergoddelijking van de aarde
Galateazeenimf, een v.d.dochters van Nereus
Ganymedesjongste zoon v.koning Tros en van Callirrhoë
Ganymedesjongste zoon v.koning Tros en van Callirrhoë
Geryonesdrielijvig monster, zoon v.Chrysaor en Callirrhoë,bezat grote kuddes runderen
Gigantengrote reuzen, zonen van Uranus
Giganten (uitgebreid)grote reuzen, zonen van Uranus
Glaucus1. plaatselijke zeegod van Anthedon
2. koning v.Corinthe, zoon v.Sisyphus, vader v.Bellerophon
3. zoon v.Hippolochus en kleinzoon v.Bellerophon
4.zoon v.koning Minos
Gorgonen (kort)3 vrouwelijke monsters o.a.Medusa met verstenende werking
Gorgonen3 vrouwelijke monsters o.a.Medusa met verstenende werking
Graienheksenfiguren die samen 1 oog en 1 tand hadden
Gratiënandere naam voor Chariten
Griffioenmythisch dier met lichaam van leeuw en kop v.e.adelaar
 
Hadesgod van de onderwereld
Hades (kort)god van de onderwereld
Haemozoon v.d.thebaanse regent Creon en verloofde v.Oedipus'dochter Antigone
Hamadryadengriekse boomnimfen
Harmoniadochter v.Ares en Aphrodite
Harpalycedochter v.d. thracische koning Harpalycus
Harpijenvrouwelijke stormwindgeesten
Hebe (kort)personificatie van de bloeiende jeugd
Hebepersonificatie van de bloeiende jeugd
Hecabedochter v.d. phrygische koning Dymas,2e gemalin v.d.trojaanse koning Priamus
Hecategriekse godin v.d.hekserij
Hecatoncheiren (kort)3 honderdarmige en vijftigkoppige reuzen
Hecatoncheiren3 honderdarmige en vijftigkoppige reuzen
Hectorvoornaamste held der Trojanen, oudste zoon v.koning Priamus
Helenadochter v.Zeus en v.Tyndareus en mooiste vrouw ter wereld
Helenuszoon v.d. trojaanse koning Priamus en koningin Hecabe
Helius (kort)goddelijke personificatie van het hemellichaam Zon
Heliusgoddelijke personificatie van het hemellichaam Zon
Helledochter v.Athamas en Nephele, en zuster v. Phrixus
Helleneponieme stamvader van de Hellenen
Hephaestusgriekse god v.h.vuur, v.d.smeedkunst en v.h.handwerk
Hephaestus (kort)griekse god v.h.vuur, v.d.smeedkunst en v.h.handwerk
Heradochter v.Cronus en diens zuster Rhea, en vrouw v.Zeus
Hera (kort)dochter v.Cronus en diens zuster Rhea, en vrouw v.Zeus
Heracles (verhalen)populairste griekse heros, zoon v.Zeus en de myceense prinses Alcmene
Heraclespopulairste griekse heros, zoon v.Zeus en de myceense prinses Alcmene
Heraclidennakomelingen van Heracles
Herculeslatijnse naam van Heracles
Hermes (kort)griekse god, zoon v.Zeus en Atlas' dochter Maia, bode
Hermesgriekse god, zoon v.Zeus en Atlas' dochter Maia, bode
Hermionedochter v.Menelaüs en Helena
Hesionedochter v.d.trojaanse koning Laomedon
Hesperiden3 of 4 dochters v.d.Titaan Atlas en van Hesperus'dochter Hesperis
Hesperuspersonificatie van de avondster
Hestia (kort)oudste dochter v.Cronus en Rhea, godin v.d.haard
Hestiaoudste dochter v.Cronus en Rhea, godin v.d.haard
Hieros gamosrituele gemeenschap tussen goden
Hilariaromeinse feestdagen ter ere van Cybele
Hippodameadochter v.koning Oenomaüs v.Pisa, echtgenote v.Pelops
Hippolytekoningin der Amazonen
Hippolytuszoon v.d.attische koning Theseus en de Amazonenkoningin Antiope
Hippomedonheld uit de Argolis
Honosromeinse personificatie van krijgsmoed
Horen personificaties van groei, bloei en rijpheid in de natuur
Hyacinthusvoorgriekse (vegetatie?)godheid
Hyadenvijftal sterren in de kop van het sterrenbeeld de Stier
Hydrawaterslang van Lerna
Hygieiapersonificatie en beschermgodin van de gezondheid
Hylaszoon van koning Theodamas van de Dryopen, helper v.Heracles
Hylluszoon van Heracles en Deïanira
Hymengriekse god van de bruiloft
Hyperboreeërslegendarisch volk in het uiterste noorden
HyperionTitaan, zoon v.Uranus en Gaia
Hyperion (kort)Titaan, zoon v.Uranus en Gaia
Hypermnestraeen v.d. vijftig Danaïden
Hypnosdichterlijke verpersoonlijking van de slaap
Hypsipyledochter v.Dionysus' zoon Thoas, de koning v.h.eiland Lemnus
 
Iacchusgriekse mysteriëngodheid, gelijkgesteld met Dionysus
Ianusoudromeinse beschermgod v.d.poorten en doorgangen
IapetusTitaan, vader v.Prometheus, Epimetheus en Atlas
Iasonzoon van koning Aeson, leider v.d.Argonauten
Icarius1. eerste attische wijnboer 2. broer van Tyndareüs, vader van Penelope
Icaruszoon v.d.Athener Daedalus
Idmonlegendarische ziener van de Argonauten
Idomeneuslegendarische kleinzoon van de kretenzische koning Minos
Iluszoon van Tros, stichter v.Troje
Inachusriviergod, zoon van Oceanus en Tethys
Inodochter van Cadmus en Harmonia
Iodochter van de argivische koning Inachus, op wie Zeus verliefd werd
Iodochter van de argivische koning Inachus
Iocastedochter v.d.thebaan Menoeceus, moeder en vrouw van Oedipus
Iolausvriend en wagenmenner van Heracles
Ioledochter van koning Eurytus, geschaakt door Heracles
Ionkoning van Athene en eponieme stamvader van de Ioniërs
Iphianassa3e van de drie dochters v.Agamemnon en Clytaemnestra
Iphicleshalfbroer en helper van Heracles
Iphigeniadochter van Agamemnon en Clytaemnestra
Iphituszoon van koning Eurytus
Irispersonificatie van de regenboog, bode v.d.goden
Isisegyptische godin
Ismenedochter uit de bloedschennige verbintenis v.Oedipus en Iocaste
Ityszoontje van Tereus
Iuluszoon van Aeneas
Iunoromeinse beschermgodin v.d.vrouw, Hera
Iuppiterromeinse oppergod, Zeus
Iuturnazuster van de rutulische koning Turnus
Ixionverleider v.Hera, straf in Tartarus
Ixion (uitgebreid)verleider v.Hera, straf in Tartarus
 
Kerengroep schadelijke machten, verwekkers van ziekte, lichamelijke en geestelijke ontreddering
 
Labdacuszoon van Cadmus' zoon Polydorus, koning v.Thebe
Lachesiseen van de drie schikgodinnen (Parcen)
Laertesvader v.Odysseus
Laestrygonenvolk van mensenetende reuzen
Laiuskoning van Thebe, vader van Oedipus
Laocoöntrojaanse prins, priester van Apollo
Laomedonkoning van Troje, vader v.Priamus
Lapithenvolksstam in Thessalië
Larentaliaromeins feest ter ere van Acca Larentia
Laresromeinse beschermgoden v.huis en veld
Latinuslegendarische koning v.d.Aborigines in Latium, eponieme stamvader v.d.Romeinen
Latonalatijnse naam voor de griekse godin Leto
Laviniadochter v koning Latinus v.Latium en Amata, 2e vrouw v.Aeneas
Leandergeliefde van Hero
Learchuszoon van Athamas en Ino
Ledadochter v.d.aetolische koning Thestius, op wie Zeus verliefd werd
Lemuresromeinse spookgeesten van de doden
Letherivier van vergetelheid in de onderwereld
Leto (kort)griekse godin, dochter v.d.Titanen Coeus en Phoebe, laatste echtgenote v.Zeus
Letogriekse godin, dochter v.d.Titanen Coeus en Phoebe, laatste echtgenote v.Zeus
Leucotheanaam waaronder Ino onder de zeegoden opgenomen werd
Liberoudromeinse vruchtbaarheidsgod, Dionysus
Libertasromeinse personificatie v.d.persoonlijke politieke vrijheid
Linusjongeman wiens vroege dood in klaagliederen werd bezongen, zoon van Apollo
Lotofagenvolk in N.Afrika, dat zich voedde met lotus
Lunaromeinse maangodin
Lupercaliaoud romeins feest ter ere v.d. god Lupercus
Lycaon1. koning van Arcadië 2. zoon van koning Priamus
Lycuskoning van Thebe, broer en opvolger van Nycteus
Lynceuseen van de vijftig zonen van Aegyptus
 
Machaonarts bij Troje, zoon van de god Asclepius
Maenadenandere naam voor Bacchanten
Maia (kort)arcadische nimf, dochter van Atlas, moeder v.Hermes
Maiaarcadische nimf, dochter van Atlas, moeder v.Hermes
Maiaouditalische vruchtbaarheidsgodin
Manesromeinse geesten der doden
Marsouditalische oorlogsgod, Ares
Marsyasphrygische satyr of sileen
Mater Magnaphrygische moedergodin Cybele
Mater Matutaoude romeinse groeigodin
Medeatovenares, dochter v.koning Aeëtes van Colchis
Medusasterfelijke Gorgo
Megaeraeen van de drie Erinyen (Wraakgodinnen)
Melampuszoon v.Amythaon en Idomene, de eerste ziener en wonderarts
Melanippe1. dochter v.Aeolus 2. zuster v.Hippolyte
Melanippusthebaanse held, verdediger van Thebe tegen de Zeven
Melanthiusgeitenhoeder van Odysseus
Melanthusnakomeling van Neleus
Meleagerzoon van koning Oeneus, jager
Meliaden (Essenimfen)dochter v.Uranus
Melicerteslegendarische zoon van Athamas en Melpomene, muze v.d.tragedie; zie Muzen
Memnonkoning van de Ethiopiërs
Menelaüskoning van Sparta, man van Helena
Menoeceuszoon v.d.thebaanse koning Creon, neef van Oedipus
Menoetiuszoon v.Actor en Aegina, vader v.Patroclus
Mentorvriend van Odysseus
Mercuriusromeinse god van de handel
Merionesgriekse held uit de Ilias van Homerus
Metaniraechtgenote van koning Celeüs, moeder v.Demophon
Metisgriekse personificatie v.d. wijsheid
Metisgriekse personificatie v.d. wijsheid
Midaskoning van Phrygië
MinervaItalische godin, Athene
Minoshalflegendarische koning op Kreta
Minoshalflegendarische koning op Kreta, rechter in de onderwereld
Minotaurusmonster, zoon van Minos' gemalin Pasiphaë
Misenusstrijdmakker en hoornblazer v.d.Trojaan Hector en later v.Aeneas
Mithrasindo-iraanse lichtgod
MnemosyneTitaan v.h.geheugen en moeder v.d.Muzen
Mnemosyne (uitgebreider)Titaan v.h.geheugen en moeder v.d.Muzen
Moirenschikgodinnen
Molossuszoon van Neoptolemus en Andromache
Momusgriekse personificatie van spot en scherpe kritiek
Monetaepitheton v.d.godin Iuno
MopsusLapithe die optrad als ziener bij de Argonauten en deelnam aan de caledonische jacht
Morpheusgod van de droom
Muzengriekse godinnen van dichtkunst, muziek en dans
Muzen (kort)griekse godinnen van dichtkunst, muziek en dans
Myrtiluszoon v.d.god Hermes, wagenmenner van koning Oenomaüs
 
Naiadennimfen die zich bij bronnen of rivieren ophielden
Narcissusbuitengewoon knappe jongeling die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld
Naupliuskoning van Euboea, vader van Palamedes
Nausicaäprinses der Phaeaken
Nehelleniainheemse godin van Nederland
Neleuszoon v.d.god Poseidon en tweelingbroer van Pelias
Nemesiswraakgodin
Nemesis (kort)wraakgodin
Neoptolemuszoon van Achilles en Deidamea
Nephelegriekse wolkengodin
Neptunusouditalische watergod, Poseidon
Nereidenvijftig, (of honderd) dochters van Nereus en Doris
Nereiden (kort)vijftig, (of honderd) dochters van Nereus en Doris
Nereus (kort)oudste zoon van Pontus en Gaia en vader van de Nereïden
Nereusoudste zoon van Pontus en Gaia en vader van de Nereïden
Nessus (kort)boosaardige centaur
Nessusboosaardige centaur
Nestorzoon van Neleus en Chloris
Nikegriekse godin, personificatie van de overwinning
Nimfenvrouwelijke natuurdemonen
Niobedochter v.Tantalus, moeder v.14 kinderen die vanwege haar hoogmoed doodgeschoten werden
Nisuskoning van Megara, zoon v.Pandion en broer v.d.atheense koning Aegeus
Nortiaetruskische godin
Numitorlegendarische koning van Alba Longa
Nysastreek waar Dionysus opgegroeid zou zijn
Nyx (kort)Nacht, verpersoonlijkte kosmogonische oermacht
NyxNacht, verpersoonlijkte kosmogonische oermacht
 
Oceanusgod, het grote water dat de aarde omgaf
Oceanus (kort)Titaan, het grote water dat de aarde omgaf
Ocnus1. allegorisch figuur 2. zoon van stroomgod Tiberis
Odysseusachaeïsche held, vorst van Ithaca
Oedipuskoning v.Thebe, trouwde met zijn moeder
Oeneuskoning van Calydon, vader v.Meleager, Deïanira en tydeus
Oenomauszoon v.d.god Ares, vader v.Hippodamea
Oenonephrygische nimf, verliefd op Paris
Oïleuslegendarische vorst van Locris, vader van de kleine Aiax
Omphalelegendarische koningen van Lydië
Opsoudromeinse godin
OrcusRomeinse naam v.h.rijk en v.d.god van de onderwereld
Oresteszoon v.Agamemnon en Clytaemnestra, doodde zijn moeder
Orion (kort)reus en groot jager
Orionreus en groot jager
Orpheusde door Apollo begenadigde zanger, dichter en citerspeler
Osirisbelangrijke egyptische god
 
Palaemon1. andere naam van Melicertes 2. een v.d.Argonauten
Palamedeseen v.d.grote legendarische griekse uitvinders
Palesoudromeinse godin v.d.herders
Palinuruslegendarische stuurman van Aeneas
Pallas1. legendarische zon van Crius
2. een v.d.50 zonen v.Lycaon
3. zoon van Euander
Panzoon van Hermes, herders- en vruchtbaarheidsgod uit Arcadië
Pan (kort)zoon van Hermes, herders- en vruchtbaarheidsgod uit Arcadië
Pandarusuit Lycië afkomstige legendarische held, bekwaam boogschutter
Pandionattische koning, naar wie de Phyle Pandionis genoemd werd
Pandoraeerste vrouw, door Hephaestus en Athene geschapen
Parcae (kort)romeinse Schikgodinnen
Parcenromeinse schikgodinnen, Moiren
Parentaliaromeinse particuliere herdenking v.d.familiedoden
Pariliaromeins reinigingsfeest ter ere van Pales
Paristrojaanse prins, zoon van Priamus en Hecabe
Parthenopaeuseen van de Zeven tegen Thebe
Pasiphaegemalin van de kretenzische koning Minos
Patrocluszoon van Menoetius, vriend v.Achilles
Paxromeinse personificatie v.d.rust
Pegasusgevleugeld paard
Peithogriekse godin, personificatie van de overreding
Peleuszoon van Aeacus, de koning van Aegina, vader v.Achilles
Peliaskoning v.d.griekse stad Iolcus, oom van Iason
Pelopszoon v.Tantalus, vader v.Atreus en Thyestes
Penatenromeinse beschermgoden v.h.huis
Penelopegemalin v.Odysseus en moeder v.Telemachus
Penthesileakoningin van de Amazonen
Pentheuskoning v.d.boeotische stad Thebe, verzette zich tegen Dionysus
Perseisdochter v.Oceanus en Tethys, moeder van circe en Pasiphaë
Persephone (kort)griekse onderwereld- en natuurgodheid, dochter v.Zeus en Demeter, vrouw v.Hades
Persephonegriekse onderwereld- en natuurgodheid, dochter v.Zeus en Demeter, vrouw v.Hades
Perseusheld uit Argos, zoon v.Danaë, doodde Medusa
Perseus (kort)held uit Argos, zoon v.Danaë, doodde Medusa
Phaeakenlegendarisch zeevarend volk
Phaedradochter v.d.kretenzische koning Minos, vrouw v.Theseus
Phaetonzoon v.d.zonnegod Helius, wilde de zonnewagen besturen
Philemongastvrije man die Zeus en Hermes onderdak gaf
Philocteteskoning van Meliboea, erfde Heracles' boog en pijlen
Philomelazuster v.Procne, verleid door haar man Tereus
Phineusthracische koning, die de zienersgave bezat
PhoebeTitaan v.d. maan, dochter van Uranus en Gaia
Phoebe (kort)Titaan v.d. maan, dochter van Uranus en Gaia
Phoebusbijnaam van de griekse god Apollo als zonnegod
Phoenixeen in Indië of Arabië levende wondervogel
Phoenixlegendarische zoon v.Agenor
Phoenixlegendarische opvoeder van Achilles
Pholusbeschaafde centaur
Phorcysgriekse zeegod, zoon van Pontus en Gaia
Phoroneusde eerste mens volgens de peloponnesische legenden
Phrixuszoon v.d.boeotische koning Athamas en de wolkengodin Nephele, vluchtte op een gouden ram
Phyllislegendarische thracische prinses
Pietasromeinse personificatie v.d.vroomheid
Pirithoüskoning van de Lapithen
Pittheuskoning van Troezen, zoon v.Pelops en Hipodamea
Pleiaden (kort)Zevengesternte, een zevental sterren in het sterrenbeeld de Stier
PleiadenZevengesternte, een zevental sterren in het sterrenbeeld de Stier
Plutogriekse god van de onderwereld
Plutusgriekse personificatie van de rijkdom
Pluvius'regenbrenger', naam van Iuppiter
Podaliriusarts bij Troje, zoon van de god Asclepius
Poeasvader v.d.griekse held Philoctetes
Polydecteslegendarische koning van het griekse eiland Seriphus
Polydorustrojaanse prins, jongste zoon van koning Priamus
Polyhymniamuze van het religieuze lied en de pantomime
Polymestorthracische koning, aan wiens zorgen Priamus zijn zoon Polydorus toevertrouwde
Polynices zoon v.d.thebaanse koning Oedipus en Iocaste
Polyphemusreusachtige, alleen-levende en mensenetende Cycloop, verblind door Odysseus
Polyxenadochter v.d.trojaanse koning Priamus en Hecabe
Pomonaoudlatijnse godin v.d.oogst
Pontusgriekse personificatie van de zee, zoon van Aether en Gaia
Pontus (kort)griekse personificatie van de zee, zoon van Aether en Gaia
Poseidon (kort)griekse god van aardbevingen, water, zee en visvangst
Poseidongriekse god van aardbevingen, water, zee en visvangst
Priamuszoon van Laomedon en laatste koning van Troje
Priapusgod van de vruchtbaarheid en beschermer van tuinen en wijngaarden
Procnedochter v.d.attische koning Pandion, vrouw v.Tereus
Procrisdochter van de attische koning Erechtheus
Procrustesmisdadiger in Attica
Proetuskoning van Tiryns
Prometheuszoon v.d.Titaan Iapetus en Clymene, helper v.d.mensen
Prometheus (kort)zoon v.d.Titaan Iapetus en Clymene, helper v.d.mensen
Proserpinaromeinse godin, Persephone
ProtesilaüsThessaliër, die met 40 schepen aan de veldtocht tegen Troje deelnam
Proteusgriekse zeegod
Psycheknap jong meisje, geliefde v.d.god Eros
Pygmalion1. koning v.dphenicische stad Tyrus, broer v.Dido
2. cyprische kunstenaar en vrouwenhater
Pyladeszoon van Strophius, neef en helper van Orestes
Pyramus en Thisbeberoemd babylonisch liefdespaar
Pyrrhadochter v.Epimetheus en Pandora
 
Quirinusoudromeinse god
 
Rekoptische vorm van de naam v.d.zon en v.d. egyptische zonnegod
Rea Silvia moeder v.Romulus en Remus
Remustweelingboer van Romulus
Rhadamanthys (kort)prehelleense mythische koning-wetgever-rechter op Kreta
Rhadamanthysprehelleense mythische koning-wetgever-rechter op Kreta, broer v.Minos
Rheadochter v.Uranus en Gaia, zuster en vrouw v.Cronus, moeder v.Zeus
Rheadochter v.Uranus en Gaia, zuster en vrouw v.Cronus, moeder v.Zeus
Rhesuszoon van de thracische vorst Eioneus
Romuluslegendarische stichter van Rome
 
Sabaziusthraco-phrygische godheid van de vruchtbaarheid
Salmoneuszoon van Aeolus en Enarete, wilde Zeus zijn
Salusromeinse personificatie v.h.welzijn
Sarpedonzoon v.Zeus en Laodamia, vocht in de Trojaanse oorlog
Satyrgriekse vegetatiedemonen
Saturnusoude Italische landbouwgod, Cronus
Schikgodinnengodinnen die het memselijke lot bepalen
Scironrover die de kustweg van Athene naar Megara onveilig maakte
Scyllazeemonster, dochter van de zeegod Phorcys, in de straat v.Messina
Selenegriekse maangodin
Selene (kort)griekse maangodin
Semelethebaanse prinses, dochter v.koning Cadmus en Harmonia, moeder v.Dionysus
Semele (kort)thebaanse prinses, dochter v.koning Cadmus en Harmonia, moeder v.Dionysus
Sibyllezieneres
Sidero2e vrouw van Salmoneus, stiefmoeder van Tyro
Silenengriekse vegetatiedemonen
Silenusbegeleider van Dionysus
Silvanusouditalische bosgod
Silviuslegendarische zoon van Aeneas en Lavinia
Sinisrover die zich ophield nabij de isthmus van Corinthe
Sinonlegendarische Griek, vriend van Odysseus
Sirenen (kort)vrouwelijke zeedemonen
Sirenenvrouwelijke zeedemonen
Sisyphussluwe stichter en koning van Ephyre in de buurt v.Corinthe
Smintheusepitheton van de god Apollo
SolRomeinse zonnegodheid
Spartoiverzamelnaam van de stamvaders der 5 Thebaanse geslachten
Sphinx1. beeld v.e.leeuw met het hoofd v.e.koning
2. vrouwelijk monster met vreugels en leeuwenlijf
Stentorgriekse held die hard kon schreeuwen
Stheneboeakoningin van Tiryns, gemalin v.Proteus
Sthenelus1. zoon v.Perseus
2. zoon v.Capaneus, deelnemer aan de expeditie v.d.Epigonen tegen Thebe
Strophiuslegendarische koning van Phocis, zwager van Agamemnon
Styxindrukwekkende bergrivier met waterval in Noord-Arcadië en Achaia en rivier in de onderwereld
Syleusgriekse schurk die voorbijgangers in zijn wijngaard dwong te werken
Symplegaden'tegen elkaar botsende rotsen' aan de ingang van de Zwarte Zee
Syrinxarcadische nimf, geliefde van de god Pan
 
Tageslegendarische Etruskische jongeman, inwijder in de ingewandschouw
Talosneef van Daedalus, door hem vermoord
Talosbronzen bewaker van het paleis van Minos
Talthybiusheraut van Agamemnon
Tantaluskoning v.Sipylus, zoon v.Zeus en vader v.Pelops en Niobe
Tarchonzoon van Tyrrhenus, leider van de Tyrrheniërs
Tartarusdiepste deel v.d.onderwereld,strafoord der mythische zondaars
Tartarus (kort)diepste deel v.d.onderwereld,strafoord der mythische zondaars
Tecmessaslavin en bijzit van Agamemnon
T(e)iresiasberoemde ziener in Thebe
Telamonkoning v.h.eiland Salamis
Telchinendemonen die op Rhodus woonden
Telegonuszoon v.Odysseus en Circe
Telemachuszoon v.Odysseus en Penelope
Telephuszoon v.Heracles en Auge
Tellusoudromeinse aardgodin, Gaia
Tenneseponieme heros van het eilandje Tenedus
Tereusechgenoot v.Procne, verkrachtte haar zuster Philomela
Terpsichoremuze van de dans
Tethysdochter v.Uranus en Gaea, zuster en gemalin v.Oceanus
Tethys (kort)dochter v.Uranus en Gaea, zuster en gemalin v.Oceanus
Teucer1. koning in de Troas, eponieme vorst v.d.Teucri
2. zoon v.Telamon, vriend v.Ajax
Thalia1. muze v.d.komedie 2. 1 v.d.3 Gratiën 3. dochter van Hephaestus
Thanatosverpersoonlijking van de dood
Thanatos (kort)verpersoonlijking van de dood
TheaTitaan, vrouw van Hyperion
Theanodochter van de Thracische koning Cisseus
ThemisTitaan v.recht en orde, moeder v.d.Moiren
Themistodochter van een v.d.Lapithen
Thersanderzoon v.Oedipus' zoon Polynices, een der Epigonen tegen Thebe
Thersitesdeelnemer aan de tocht v.d.Grieken tegen Troje, lelijke kwaadspreker
Theseuskoning van Attica en de nationale held van Athene
Theseus (kort)koning van Attica en de nationale held van Athene
Thetisgriekse zeegodin, dochter van Nereus en Doris
Thisbegeliefde van Pyramus
Thoas1. koning v.d.Tauriërs 2. koning van Temnus, zoon v.Dionysus en Ariadne
Thrasymedeslegendarische zoon van koning Nestor
Thyesteszoon v.Pelops en Hippodamia, broer van Atreus
Tiphysstuurman van de Argo
T(e)iresiasgriekse zienerin Thebe
Tisiphoneeen van de drie Erinyen
Titanenkinderen van Uranus en Gaia
Tithonuszoon v.d.trojaanse koning Laomedon en echtgenoot v.Eos
Tityuslegendarische reus in Boeotië en op Euboea
Triptolemuszoon v.Celeüs en Metanira, een legendarisch koningspaar v.d.stad Eleusis
Trismegistosverkorte naam van Hermes Trismegistos
Tritogeneiaepitheton van Athene
Tritongriekse zeedemon met een vissestaart
Triton (kort)griekse zeedemon met een vissestaart
Troilusjongste zoon v.Priamus
Trophoniuschtonische orakelgevende godheid uit Boeotië
Troseponieme stamvader v.d.Trojanen, kleinzoon v.Dardanus
Turnuskoning v.d.prehistorische Rutuliërs
Tychegriekse godin van de (goede) Fortuin
Tydeuszoon v.koning Oeneus v.Calydon en Periboea, vader v.Diomedes
Tyndareuskoning v.Sparta, vrouw v.Leda en vader v.Clytaemnestra, Helena en de Dioscuren
Typhoeusvuurspuwende draak met 100 koppen
Typhonmonster met drakekoppen en slangepoten, vlammende ogen en enorme vleugels
Tyrolegendarische griekse prinses uit Elis
Tyrrhenusstamvader van de Etruriërs
 
Ulixeslatijnse naam van Odysseus
Urania1. Muze v.d.astronomie 2. epitheton Aphrodite
Uranusverpersoonlijking v.d.hemel, de oervader v.h.godengeslacht
Uranus (kort)verpersoonlijking v.d.hemel, de oervader v.h.godengeslacht
 
Venusitalisch-romeinse godin v.d.liefde
Vertumnusromeinse god v.etruskische oorsprong
Vestaromeinse godin v.h.haardvuur
Vestaleszes priesteressen van romeinse godin Vesta
Vestaliafeest v.d. romeinse godin Vesta
Victoriaromeinse zegegodin
Virtusromeinse personificatie v.d.deugd
Vulcanusromeinse god v.h. vuur
 
Xeniusepitheton van Zeus
Xuthuszoon v.Hellen en de nimf Orseïs, broer v. Dorus en Aeolus
 
Zagreusgriekse godheid met onbekende functie
Zeus (kort)opperste griekse god
Zeusopperste griekse god
Zeven tegen Thebeverzamelnaam voor 7 griekse helden die een veldtocht tegen Thebe ondernamen

Hoofdpagina