Oenomaüs


oenomaus
Oenomaus in het oostelijke
timpanon van de Zeustempel
van Olympia (460 v.C.)
Oenomaüs (Οἰνόμαος) van Elis, legendarische zoon van de god Ares en Atlas' dochter Asterope (of Asopus' dochter Harpinna), koning van Pisa in Elis. Hij was getrouwd met Evarete, een dochter van Acrisius. O. was door een orakel voorspeld dat hij zou sterven als zijn dochter Hippodamea huwde. Daarom beloofde hij de hand van Hippodamea aan degene die hem wist te verslaan in een wedren van Pisa naar Corinthe, een onmogelijke eis, want O. had van Ares onoverwinnelijke paarden gekregen. Hij gaf zijn tegenstander een voorsprong, maar mocht hem doden als hij hem inhaalde. Toen reeds twaalf huwelijkscandiaten aldus hun einde hadden gevonden, gelukte het Pelops O. te verslaan door diens wagenmenner Myrtilus om te kopen, die de pinnen in de as van Oenomaus' wagen door was verving.

Lit. H.J. Mette (PRE 17, 2249-2251). [Nuchelmans]


mythen