Acrisius

Acrisius (Ἀκρίσιος), legendarische koning van Argos, zoon van Abas, vader van Danaë en van Evarete, vrouw van Oenomaüs.


mythen