Deucalion

Deucalion (Δευκαλίων), naam van verschillende figuren uit de griekse mythologie; het bekendst is D., de zoon van Prometheus en Clymene, gehuwd met Pyrrha, een dochter van Epimetheus en Pandora. Toen Zeus om de mensheid te verdelgen een zondvloed zond, bleven D. en Pyrrha gespaard. Zij bouwden een scheepje en dreven daarin negen dagen en negen nachten rond tot zij op de top van een berg bleven steken. Zij mochten een wens doen en D. wenste zich metgezellen. Zeus gaf hun toen de raad het gebeente van hun moeder over hun schouders te werpen. D. begreep dat met dat gebeente stenen bedoeld waren. Uit de stenen die D. wierp ontstonden mannen, uit die van Pyrrha vrouwen. D. en Pyrrha zelf waren de ouders van Hellen en daardoor de stamouders der Hellenen.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 1, 262-415. K. Tümpel (PRE 5, 261-276). [Suys-Reitsma]


mythen