Misenus

Misenus (Μισηνός), strijdmakker en hoornblazer van de Trojaan Hector, na Hectors dood in dienst van Aeneas. Toen Aeneas' vloot zich in de Golf van Napels bevond, waagde M. het de op een kinkhoorn blazende zeegod Triton tot een wedstrijd uit te dagen. Triton achtte zich daardoor beledigd en deed M. achterover in zee vallen en verdrinken. Aeneas begroef zijn makker op de kaap die sindsdien naar M. Misenum werd genoemd.

Lit. Vergilius Aeneis 6, 160-235. [Nuchelmans]


mythen