Symplegaden

Symplegaden (Συμπληγάδες sc. πέτραι, 'tegen elkaar botsende rotsen' aan de ingang van de Zwarte Zee, die de Argonauten op hun tocht naar Colchis moesten passeren. Dank zij de hulp van Phineus slaagden zij hierin; sindsdien waren de S. onbeweeglijk. Een vergelijkbaar verhaal komt voor in de Odyssee (12, 59-72) over de z.g. Πλαγκταί (de '(stuk)slaande' of 'zwervende rotsen'), waarmee de S. soms geïdentificeerd worden. Andere versies spreken van twee paar van dit soort rotsen, een in het westen en een in het oosten van de Middellandse Zee.

Lit. O. Jessen (Roscher 3, 2540-2548). G. Türk (PRE 4A, 1170v). [Schouten]


mythen