Rhesus

Odysseus neemt paarden van dode Rhesus meeRhesus (Ῥῆσος), in Homerus' Ilias legendarische zoon van de thracische vorst Eioneus. Hij kwam in de troiaanse oorlog de Trojanen te hulp, maar al tijdens de eerste nacht die hij voor Troje doorbracht drongen de griekse helden Odysseus en Diomedes zijn kamp binnen, doodden hem met twaalf van zijn mannen en roofden zijn beroemde paarden, die hun bezitter onoverwinnelijk gemaakt zouden hebben, indien ze de gelegenheid hadden gehad om van het water van de Scamander te drinken. Op naam van Euripides staat een tragedie R., een vrije bewerking van het verhaal uit de Ilias; in dit drama is R. de zoon van de riviergod Strymon.
Op de afbeelding van de vaas neemt Odysseus de paarden van de dode Rhesus mee.

Lit. Ilias 10, 435-571. (Pseudo-)Euripides, Rhesus. - O. Jessen (Roscher 4, 99-111). Bürchner (PRE 1 A, 625-630). - B. Fenik, Iliad X and the R. The myth (Collection Latomus 73, Bruxelles 1964). [Nuchelmans]


mythen