Parilia

Parilia, romeins reinigingsfeest van de herders met hun kudden ter ere van de herdersgodin Pales, dat gevierd werd op 21 april, de dag dat het vee de stallen verliet. De Vestaalse maagden stelden reinigingsmiddelen ter beschikking: paardenbloed, de as van geofferde kalveren en stro. De herders besproeiden voorts hun dieren met water, maakten de stallen schoon en brachten Pales een offer van melk en honing. Daarbij richtte men tot de godin viermaal een gebed met het gezicht naar het oosten en sprong men driemaal over het brandende stro.


Lit. Ovidius, Fasti 4, 721-782. - G. Wissowa (Roscher 3, 1276- 1280). [Schouten]


Lijst van Namen