Victoria

muntVictoria, romeinse zegegodin, personificatie van de militaire overwinning en de toestand die daarvan het gevol is Volgens de romeinse traditie was V. een van de oudste nationale godheden, maar in feite behoorde zij, evenals Honos, Virtus, Fides, Salus e.d., tot de groep van waardebegrippen waarvoor in de 4e en 3e eeuw vC tempels en offerplechtigheden werden ingericht. V. kreeg in 294 vC een haar tijdens de tweede samnitische oorlog in 306 of 304 beloofde tempel op de Palatijn. Reeds in 296 had zij een standbeeld op het Forum gekregen. Haar populariteit nam, o.m. onder invloed van de griekse Nike en vooral door de grote militaire successen, in de 3e, 2e en 1e eeuw vC sterk toe, hetgeen blijkt uit de talrijke munten die van haar beeltenis voorzien werden. Sulla en Caesar stichtten spelen te harer eer, de ludi Victoriae. In de keizertijd verschijnt de godin als V. Augusta op vele monumenten en wordt zij de beschermvrouwe van de keizer en het rijk. Haar cultus was dikwijls verbonden met die van Iuppiter Victor en Mars.

Het bekendste cultusmonument van V. was haar altaar in de curia. Dit werd opgesteld door Augustus in 29 vC naar aanleiding van de overwinning bij Actium (31); bij de aanvang van elke senaatszitting werd er wierook en wijn op geofferd. Rond dit altaar concentreerde zich in de 4e eeuw nC het laatste verzet van heidense senatoren tegen het zegevierende christendom: Constantius II liet het in 357 uit de curia verwijderen, maar het werd door Iulianus teruggeplaatst, door Gratianus in 382 weer verwijderd. Na een korte terugkeer in 392-393 verdween het in 394 door toedoen van Theodosius I voorgoed.

De protagonisten in deze strijd om het altaar waren Symmachus en Ambrosius.


Lijst van Namen