Fides

muntFides, personificatie van het de Romeinen zo dierbare begrip 'goede trouw', patrones van de eed en van alle publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten. In het openbare en privé-leven der Romeinen speelde de fides een belangrijke rol; uit alle bronnen blijkt dat de Romeinen alle politieke handelingen vanuit het gezichtspunt der 'goede trouw' beschouwden en van mening waren dat zij zelf modellen van fides waren.

De romeinse traditie schreef de invoering van de cultus van F., die zeer oud moet zijn geweest, en de bouw van haar eerste tempel op het Capitool, waar zij vereerd werd als F. Publica, aan koning Numa Pompilius toe. Eenmaal per jaar reden de drie flamines maiores in een huifkar naar het heiligdom en brachten daar offers; daarbij was om hun rechterhand een witte doek gewikkeld, die de vingers vrijliet.

Afbeeldingen van F. komen alleen voor op munten (sinds ca. 50 vC) en gesneden stenen; dikwijls treft men ook alleen haar symbool aan: twee gekruiste handen met korenaren, papavers of een caduceus ertussen.


Lit. W. Otto (PRE 6, 2281-2286). - P. Boyancé, F. et le serment (Hommage Grenier, Collectio Latomus 58, Bruxelles 1962, 329-341). [Nuchelmans]


Lijst van Namen