Honos en Virtus

Honos en Virtus, romeinse personificaties van krijgsroem en krijgsmoed. H. en V., die meestal in combinatie voorkomen, hadden in Rome twee tempels, een bij de Porta Capena, toegewijd aan Honos door Quintus Fabius Maximus in 233 vC na diens overwinning op de Liguriërs en later tot een dubbel heiligdom uitgebreid door Marcus Claudius Marcellus, en een bij het Capitool, gesticht door Marius na zijn overwinningen op de Cimbren en Teutonen (102 en 101 vC). Buiten de Porta Collina bevond zich een heiligdom van Honos, dat waarschijnlijk uit het begin van de 3e eeuw vC dateerde. H. en V. worden ontelbare malen vermeld op militaire wijnscripties en zijn dikwijls - als twee jongemannen - afgebeeld op reliëfs en op munten van de late republiek en de keizertijd. Keizer Augustus stelde hun feestdag vast op 29 mei; van de kennelijk over het gehele rijk verbreide cultus is ons echter weinig bekend.


Lit. Samter (PRE 8, 2292-2294). G. Scichilone (EAA 4, 54v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen