Teutonen

Teutonen (latijn Teutones of Teutoni), germaans volk dat tot in de 2e eeuw vC in Jutland of Holstein en bij de mond van de Elbe woonde. In de 2e eeuw vC werden ze door stormvloeden uit hun woonplaatsen verdreven, trokken samen met de naburige Cimbren naar het zuiden en bereikten ca. 110 vC de middenloop van de Rijn. Vervolgens vielen beide volken, nadat andere, kleinere stammen zich bij hen hadden aangesloten, Gallië binnen en drongen door tot in de Provence. In 109 vC brachten ze, nadat hun verzoek om toewijzing van land aldaar door de senaat was afgewezen, een toegesneld romeins leger onder Silanus een nederlaag toe. Andere successen volgden. Op 6 oktober 105 slaagden de Cimbren en T. erin een groot romeins leger bijna geheel te vernietigen bij Arausio (Orange), een slachting die grotendeels te wijten was aan onenigheid tussen de romeinse bevelhebbers, Quintus Servilius Caepio en Gnaeus Mallius Maximus. Italië lag open voor de Germanen - die overigens niet als zodanig door de Romeinen herkend werden -, grote angst maakte zich van Rome meester.

kaart

Maar de Germanen buitten hun zege niet uit: de T. begonnen een plundertocht door Gallië, terwijl de Cimbren naar Spanje trokken. Toen laatstgenoemden twee jaar later in Gallië terugkeerden, verbonden ze zich weer met de T.; ze besloten Italië aan te vallen. Voordat het plan uitgevoerd kon worden, bracht de romeinse consul Gaius Marius de T. in het najaar van 102 vC een verpletterende nederlaag toe bij Aquae Sextiae. Hiermee verdwenen de T. uit de geschiedenis. De Cimbren, die intussen al via de Brenner de Po-vlakte waren binnengedrongen, werden door Marius en Lutatius Catulus in 101 vernietigd op de Raudische Velden bij Vercellae.

Lit. A. Franke (PRE 5A, 1171-1176). - L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme. Die Westgermanen 1² (München 1938) 3-21. E. Schwarz, Germanische Stammeskunde (Heidelberg 1956) 43-45, 5463. [Nuchelmans]


Kaart