Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator

Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator (ca. 280-203), consul in 233, 228, 215, 214 en 209, censor in 230, dictator in 221 en 217 vC. In 233 triomfeerde Fabius over de Liguriërs.

Na de romeinse nederlagen tegen de Carthagers o.l.v. Hannibal bij de Trebia (218) en bij het Trasumeense Meer (217) werd hij tot dictator benoemd. Door zonder een slag te wagen Hannibal als een hond te volgen voorkwam hij verdere nederlagen, bond de vijand en maakte een militair herstel mogelijk. Zijn bijnaam Cunctator werd een eretitel; ook werd hij 'schild van Rome' genoemd. Ontevredenheid over het uitblijven van directe resultaten was aanleiding om zijn magister equitum Marcus Minucius Rufus na een klein succes tot mededictator te benoemen.

Na een nederlaag schikte deze zich echter weer In 215 leidde Fabius de strijd in Campanië, later hielp hij Casilinum (214) en Tarente (209) heroveren. Fabius was een typische oud-romeinse patriciër, dapper en voorzichtig, maar met weinig fantasie. Als tegenstander van een offensieve politiek verzette hij zich tegen Scipio's invasie in Africa. In verschillende functies (augur, pontifex, censor) ijverde hij voor herstel van religie en moraal.


Lit. Livius 21-30. Plutarchus' biografie van F. - F. Münzer (PRE 6, 1814-1830).


Lijst van Namen