Helle

frescoHelle (Ἕλλη), legendarische dochter van Athamas en Nephele, en zuster van Phrixus, met wie zij op een ram met gouden vacht voor haar stiefmoeder Ino vluchtte. H. viel op de tocht door het luchtruim in de sindsdien naar haar genoemde Hellespont, Phrixus kwam veilig in Colchis aan.
Op de afbeelding verdrinkt Helle (fresco Pompeji, 1e eeuw nC).

Lit. K. Seeliger (Roscher 1, 2028v). P. Friedländer (PRE 8, 159-163). [Nuchelmans]


mythen