Ino

vaasIno (Ἰνώ), legendarische dochter van Cadmus en Harmonia, tweede echtgenote van de boeotische vorst Athamas, stiefmoeder van Phrixus en Helle, die zij wilde doden maar die door de ram met de gulden vacht gered werden. Toen Athamas, door Hera waanzinnig gemaakt omdat zijn gemalin de moederloze god Dionysus had grootgebracht, I. naar het leven stond, sprong zij in zee en werd door Poseidon onder de naam Leucothea onder de zeegoden opgenomen. Leucothea zou met haar hoofddoek Odysseus bij een schipbreuk gered hebben. Op de vaas zit Ino Phrixus achterna die ontsnapt met de ram.

Lit. Odyssee 5, 333-353. Ovidius, Metamorfosen 4, 416-562. Schirmer (Roscher 2, 2011-2017 s.v. Leukothea). S. Eitrem (PRE 12, 2293-2306 s.v. Leukothea). [Nuchelmans]mythen