Lapithen

Lapithen (Λαπίθαι), legendarische volksstam in Thessalië, die er zich op beroemde af te stammen van de riviergod Peneüs en de nimf Creüsa. L. namen deel aan de calydonische jacht, de tocht der Argonauten en de trojaanse oorlog. Vermaard was de strijd die zij op en na de bruiloft van hun koning Pirithoüs leverden tegen de Centauren, die zich aan de bruid Hippodamea en andere gasten vergrepen. Deze strijd vormde een geliefd thema voor het beeldhouwwerk van tempelfrontons en -friezen (Centauren). Een andere bekende koning van de L. was Ixion.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 12, 210-535. W. Roscher (Roscher 2, 1851-1865). M. Schmidt (PRE 12, 784-786). E. Homann-Wedeking (EAA 4, 475-477). [Nuchelmans]Een metope aan de zuidkant van de Parthenon beeldt het gevecht tussen een Centaur en een Lapith uit (447-432 vC, Brits Museum)


mythen