Pirithoüs


pirithous
Pirithoüs (Πειρίθοος), legendarische koning van de Lapithen, zoon van Ixion of Zeus. Tijdens het feest bij gelegenheid van zijn huwelijk met Hippodamea ontstond de bekende strijd tussen Lapithen en Centauren, waarin de laatsten verslagen werden.

P. hielp zijn vriend Theseus bij het schaken van de jeugdige Helena, en werd op zijn beurt door Theseus vergezeld toen hij in de onderwereld afdaalde om Persephone te ontvoeren. De beide rovers werden echter gegrepen en aan een rots vastgebonden; Theseus werd later door Heracles bevrijd, maar P. bleef voor altijd in de onderwereld achter. Linksboven zit Pirithoüs in de onderwereld (Lecythos ca. 470 vC, Staatliche Museen zu Berlin).

Lit. P. Weizsäcker (Roscher 3, 1758-1790). J. Fontenrose (PRE 19, 114-139). E. Paribeni (EAA 6, 189-191). [Nuchelmans]


mythen