Theseus

Theseus was de grootste held van Athene. Hij had alle kwaliteiten van een traditionele held zoals kracht en moed, maar ook was hij intelligent en wijs. Zijn vroege avonturen hilepen de stad en de streek. Hij was een succesvol koning. Hij versterkte de positie van Athene in de streek door handig te manoeuvreren. Hij leidde het op succesvolle campagnes. Men beschouwde hem als de stichter van de demokratie in Athene omdat hij vrijwillig veel van zijn bevoegdheden overdroeg aan een gekozen vergadering. Hij verkreeg een goede reputatie omdat hij de armen en onderdrukten hielp.

Het afstoten van macht maakte het voor hem gemakkelijker door te gaan met avonturen ofschon hij koning was. "Niet zonder Theseus" werd een populaire Atheense zegswijze, waaruit duidelijk werd dat men geloofde dat hij met elke belangrijke onderneming mee moest doen.

Toen hij opgroeide, wilde hij zijn net zoals zijn oudere neef Heracles. Dit is misschien het enige voorbeeld van bewuste nabootsing van de ene Griekse held door een andere. Hij werd een vriend van Heracles en zij redden elkaars levens. Heracles door zijn kracht. Theseus door zijn wijsheid.

Op middelbare leeftijd liet zijn wijsheid hem in de steek. Hij ondernam dwaze avonturen. Hij begon slechte beslissingen te nemen. Zijn pogingen om een opvolger te verkrijgen leidde tot meer moeilijkheden. Het volk van Athene werd de problemen moe die hij veroorzaakte. Tenslotte stierf hij in ballingschap ver van Athene. De stad dacht er niet aan zijn lijk thuis te brengen.

Generaties gingen voorbij zonder dat men dacht aan Theseus. Maar tijdens de Perzische oorlogen vertelden Atheense soldaten dat ze de geest van Theseus hadden gezien geloofden dat hij verantwoordelijk was voor hun overwinningen. De Atheense generaal Cimon kreeg een opdracht van het Orakel van Delphi om de botten van Theseus te zoeken en die naar Athene terug te brengen. Dat deed hij en hij werd opnieuw begraven in een schitterende graftombe die ook diende als een heiligdom voor zwakken.

Gebeurtenissen in het leven van Theseus


mythen