Theseus koningschap

Even later springt zijn zoon aan land, terwijl hij de angstige bevolking de heerlijke tijding brengt dat allen levend zijn weergekeerd en dat de Minotaurus zijn offers niet meer zal eisen. Een vreugderoep slaat op door de menigte. Zij roept om haar koning. Waar is Aegeus? Maar de blijde boodschap is voor Aegeus te laat gekomen en de jubel gaat over in weeklacht, want de goede oude koning was ondanks zijn zwakte tegenover Minos zeer geliefd onder het volk, dat zich echter graag stelt onder de leiding van zijn krachtige zoon Theseus. Met wijsheid en inzicht heeft Theseus zijn volk bestuurd. Eerst wist hij al de kleine dorpjes en plaatsjes in Attica onder de macht van Athene te brengen, en niet door dwang en te vuur en te zwaard, maar door de synoikismos verenigde hij tot één volk alle bewoners van Attica, terwijl hij van Athene het middelpunt van het land maakte.

Het was te begrijpen dat een machtig held als Theseus machtige vrienden had en dat hij na het avontuur met de Minotaurus niet rustig kon thuis blijven. Het is dan ook niet te verwonderen dat wij hem zien aan boord van de Argo in gezelschap der Argonauten op weg naar Iolcos, evenmin dat hij met Heracles een kijkje gaat nemen in Amazonenland, noch verbaast het dat hij later een zijn rijk binnenvallend leger van Amazonen zal weten te verslaan en de strijdbare koningin, Hippolyte in liefde voor zijn kracht doet ontvlammen en haar tot vrouw neemt. Zij schonk hem een zoon, Hippolytus, die Theseus als zijn opvolger lief had. Grote vriendschap bond hem aan Heracles, die hij ook geherbergd had na diens moord op Megara en zijn kinderen, terwijl ook de zwaar beproefde Oedipus bij Theseus tot zijn wonderbaarlijk einde te Kolonos rust vond. Maar de boezemvriend van Theseus was de Lapith Peirithoös. Steeds kent de oude litteratuur boezemvrienden, Orestes en Pylades, Achilles en Patroclus, Nisus en Euryalus en in de Attische geschiedenis zijn het Theseus en Peirithoös, die tot een onverbrekelijk paar verbonden zijn.mythen THESEUS.HTM Previous Next