Numitor

Numitor, legendarische koning van Alba Longa, vader van Rea Silvia. N. werd door zijn broer Amulius van de troon gestoten, maar door zijn kleinzonen Romulus en Remus, kinderen van Rea Silvia en de god Mars, in zijn rechten hersteld.

Lit. E. Groag (PRE 17, 1402-1404). [Nuchelmans]


mythen