Lavinia

Lavinia, legendarische dochter van koning Latinus en Amata. Naar haar hand dong de rutulische vorst Turnus, voor wie Amata veel voelde, maar toen Aeneas in Latium landde, bestemde Latinus de vreemdeling uit Troje voor L. In de hieruit ontstane oorlog overwon en doodde Aeneas Turnus; vervolgens huwde hij L. en stichtte de naar haar genoemde stad Lavinium. Uit het huwelijk werd postuum een zoon Silvius geboren, die Aeneas' andere zoon Ascanius als koning van Lavinium en Alba Longa opgevolgd en de stamvader van de koningen van laatstgenoemde geworden zou zijn.

Lit. Vergilius, Aeneïs 7, 43-372; 12, 54-80, 937. W. Schur (PRE 12, 1000-1007). [Nuchelmans]


mythen