Tyro

Tyro (Τυρώ), legendarische griekse prinses uit Elis, en moeder van Neleus en Pelias, bij wie Poseidon in de gedaante van de rivier Enipeus de beide genoemde kinderen verwekte.


mythen