Hydra

Hydra (ὕδρα, 'waterslang') van Lerna, door Heracles (11.1) in opdracht van Eurystheus onschadelijk gemaakte veelkoppige waterslang. Het monster werd tot de kinderen van Typhon en Echidna gerekend.Heracles in gevecht met de Hydra. Iolaus steunt hem. (Hydria uit ca. 525 vC, P.Getty Museum, Malibu)mythen