Pandarus

Pandarus (Πάνδαρος), uit Lycië afkomstige legendarische held, bekwaam boogschutter. Hij streed in de trojaanse oorlog aan de zijde van de Trojanen en verbrak op aanstichten van Pallas Athene de wapenstilstand tussen Grieken en Trojanen door een pijl op Menelaüs af te schieten, die hij licht verwondde. P. werd gedood door Diomedes.

Lit. Homerus, Ilias 4, 86-117; 5, 166-295. - M. van der Kolf (PRE 18, 2 (3), 504-507). [Schouten]


mythen