Hippomedon

Hippomedon (Ἱππομέδων), legendarische held uit de Argolis, neef (of broer?) van Adrastus, met wie hij volgens sommige versies van de sage deelnam aan de veldtocht der Zeven tegen Thebe. H. zou gesneuveld zijn door de hand van de Thebaan Ismarus. Hippomedons zoon Polydorus was volgens sommige bronnen een van de Epigonen.


mythen