Epigonen

Epigonen (Ἐπίγονοι, 'Nakomelingen'), verzamelnaam voor de zonen van de griekse helden die onder leiding van Adrastus vergeefs poogden Thebe te veroveren om Oedipus' zoon Eteocles van de troon te stoten (Zeven tegen Thebe). De E. ondernamen tien jaar later samen met Adrastus, die de eerste tocht overleefd had, opnieuw een expeditie tegen de stad, om hun vaders te wreken, ditmaal met succes. De E. waren Amphiaraüs' zonen Alcmaeon en Amphilochus, Adrastus' zoon Aegalieus, Tydeus' zoon Diomedes, Parthenopaeus' zoon Promachus, Capaneus' zoon Sthenelus, Polynices' zoon Thersander en Mecisteus' zoon Euryalus. In sommige bronnen vertoont deze lijst, evenals die der Zeven, enkele varianten.


mythen