Alcmaeon


Alcmaeon (Ἀλκμαίων), legendarische heros uit Argos, oudste zoon van de ziener Amphiaraüs en Eriphyle. Door Polynices van Thebe met het halssnoer van Harmonia omgekocht, overreedde Eriphyle haar echtgenoot om deel te nemen aan de tocht van de Zeven tegen Thebe. Amphiaraüs, die wist dat dit zijn dood betekende, droeg A. op hem te wreken als hij sneuvelde. A. volbracht deze taak en doodde zijn moeder nadat hij ongedeerd van de tocht der Epigonen was teruggekeerd (volgens de oudste overlevering vond de moedermoord vóór deze tocht plaats). Door de wraakgodinnen achtervolgd, zwierf A. rond en vond een toevlucht bij koning Phegeus van Psophis, die hem reinigde van schuld en hem zijn dochter Arsinoë (of Alphesiboea?) tot vrouw gaf; aan haar schonk A. het beruchte halssnoer van zijn moeder. De wraakgodinnen lieten hem echter nog geen rust: A. moest zich begeven naar de plaats waar tijdens de moedermoord de zon niet had geschenen. Dit was de kort tevoren dichtgeslibde monding van de Acheioüs.

Daar huwde A. de dochter van de stroomgod, Callirrhoë, voor wie hij onder valse voorwendsels aan Phegeus het halssnoer terugvroeg. Deze gaf het hem, maar toen het bedrog uitkwam, werd A. door de zonen van Phegeus om het leven gebracht. De geschiedenis van A. is door Sophocles (Eriphyle) en Euripides (A. in Corinthe, A. in Psophis) in verloren gegane tragedies behandeld.

Lit. E. Bethe/O. Rossbach (PRE 1, 1551-1555). [Nuchelmans]


mythen