Eteocles

Eteocles PolynicesEteocles (Ἐτεοκλῆς), legendarische oudste zoon van de thebaanse koning Oedipus en Iocaste, broer van Polynices, Antigone en Ismene. E. en Polynices werden door hun vader, toen deze in ballingschap ging, vervloekt omdat zij zich niet om hem bekommerden; zij kwamen overeen dat zij ieder om de beurt een jaar zouden regeren. Maar aan het eind van het eerste jaar weigerde E. het bestuur aan zijn broer over te dragen. Deze ondernam toen, gesteund door Adrastus, de veldtocht van de Zeven tegen Thebe, waarin E. en Polynices elkaar doodden.mythen