Adrastus

Adrastus (Ἄδραστος), legendarische held uit Argos, zoon van Talaüs en Lysimache, neef en echtgenoot van Amphithea. Door Amphiaraüs uit Argos verdreven vluchtte hij naar zijn grootvader Polybus, koning van Sicyon, die hij opvolgde. Maar na zich met Amphiaraüs te hebben verzoend, gaf hij deze zijn zuster Eriphyle tot vrouw en keerde als koning naar Argos terug. Zijn dochters Deipyle en Argia huwden met resp. Tydeus van Calydon en Polynices van Thebe, die beiden uit hun vaderstad verbannen waren. A. wilde hen in hun rechten herstellen; met Polynices, Tydeus, Amphiaraüs, Capaneus, Hippomedon en Parthenopaeus ondernam hij de veldtocht van de 'Zeven tegen Thebe' (Aeschylus) om Polynices' broer Eteocles te verdrijven. Onderweg stichtten de Zeven te Nemea de nemeïsche spelen. Overeenkomstig een voorspelling van Amphiaraüs mislukte de aanval op Thebe volkomen: alle helden behalve A., die op zijn snelle ros Arion ontkwam, sneuvelden. Tien jaar later ondernam A. met behulp van de zes zonen der gevallen helden een nieuwe aanval op Thebe, de zg. tocht der Epigonen, ditmaal met succes. Maar A.' zoon Aegialeus sneuvelde; zijn vader stierf op de terugweg te Megara van droefheid.

A. werd als heros vereerd te Megara, Sicyon en Athene; zijn daden leverden overvloedige stof aan epos, tragedie en beeldende kunsten.


mythen