Mater Matuta

beeldMater Matuta, oude romeinse godin van groei en rijping; haar naam is vermoedelijk verwant met maturus, 'rijp'. De tempel van M.M. op het Forum Boarium zou gesticht zijn door koning Servius Tullius en werd hersteld in 396 vC. Zeker zijn de Matralia zeer oud; het feest, dat gevierd werd op 11 juni, behoorde tot de z.g. kalender van Numa. Op deze dag baden de matronae univirae (vrouwen die slechts eenmaal gehuwd waren geweest) voor de puberteitsontwikkeling van hun kroost. Met Matuta werd ook de godheid betiteld 'die iets goeds had gedaan' (vgl. manus,'goed'); zo werd in 267 vC een tempel ter ere van Pales Matuta, in 197 vC een tempel ter ere van Iuno Matuta ingewijd.

Vanaf de 1e eeuw vC werd M.M. door sommigen met de griekse, onder de naam Leucothea vergoddelijkte Ino geïdentificeerd. Het Etruskische beeld van Mater Matuta op de foto (Mus.Arch. van Florence) dateert uit 5e eeuw vC en is afkomstig uit Chianciano.


Lit. G. Wissowa (Roscher 2, 2462-2464). W. Link (PRE 14, 2326-2329). - M. Halberstadt, M.M. (Frankfurt 1934). G. Radke, Die Götter Altitaliens (Münster 1965) 206-209. [Sanders]


Lijst van Namen