Tullius

Tullius, naam van een romeinse gens, die voor het eerst bij koning Servius Tullius voorkomt, sindsdien tot de tijd van Cicero zeldzaam is. Daarna komen vrij veel Tullii voor, die echter niet allen met elkaar verwant zijn. De bekendste Tullii zijn de Tullii Cicerones, tot wie de redenaar en staatsman Cicero behoorde. Verder verdienen vermelding:

(1) Marcus Tullius Cicero, de vader van de redenaar. Deze was eques, maar leidde wegens een zwakke gezondheid een teruggetrokken leven te Arpinum. Hij was gehuwd met Helvia en gaf zijn beide zoons, Marcus en Quintus, een degelijke opvoeding. Hij overleed waarschijnlijk in 64 vC.


(2) Quintus Tullius Cicero, in 102 vC geboren jongere broer van de redenaar, met wie hij samen opgevoed werd, maar wiens talenten hij miste. Hij was opvliegend en loslippig, maar een verdienstelijk bestuurder. Nadat hij in 65 vC plebejisch aediel was geweest en in 62 praetor, bestuurde hij van 61 tot 59 de provincie Asia. In 57/56 was hij legaat van Pompeius op Sardinië en van 54 tot 51 van Caesar in Gallië. In 51 vC vergezelde hij zijn broer Marcus naar Cilicië. In de slag bij Pharsalus (48 vC) streed hij aan de zijde van Pompeius, maar na de slag ging hij over naar de partij van Caesar. Quintus was gehuwd met Pomponia, een zuster van Titus Pomponius Atticus. Het huwelijk was niet gelukkig; in 44 vC werd het ontbonden. In 43 vC werd Quintus slachtoffer van de proscripties. Over zijn leven zijn we goed ingelicht, omdat van de hand van ziin broer Marcus drie boeken brieven Ad Quintum fratrem bewaard zijn gebleven, daterend uit de jaren 60 tot 54.


Lit. F. Münzer (PRE 7A, 1286-1306).


(3) Marcus Tullius Cicero, ca. 65 vC geboren zoon van de redenaar Cicero en Terentia. Opgevoed onder toezicht van zijn vader, verbleef hij samen met deze in Cilicië in 51 en 50 vC. In 49/48 diende hij in het leger van Pompeius, in de slag bij Pharsalus was hii cavalarie-officier, In 45/44 studeerde hij korte tijd bij Cratippus in Athene, waar hij een vrolijk en onbekommerd leven leidde; voor zijn vader, die zich grote zorgen om hem maakte, was dit de aanleiding om zijn verhandeling De officiis samen te stellen. Vanaf 44 vC diende hij als cavalerie-officier onder Brutus; zo ontkwam hij aan de proscripties, waarvan zijn vader, oom en neef het slachtoffer werden. Na de slag bij Philippi (42 vC) verbleef hij op Sicilië. In 39 keerde hij naar Rome terug, waar Octavianus zich zijn lot aantrok, uit waardering voor Marcus' vader. T. werd pontifex en was in 30 vC een paar maanden samen met Octavianus consul. Tenslotte was hij Legatus Augusti pro praetore in de provincie Syria en proconsul van Asia. Over zijn dood is niets bekend.


Lit. R. Hanslik (PRE 7A, 1281-1286).


(4) Quintus Tullius Cicero, in 67 of 66 vC geboren zoon van Quintus Tullius Cicero en Pomponia. Hij werd tot 54 opgevoed onder leiding van zijn oom Titus Pomponius Atticus, vervolgens onder leiding van zijn beroemde oom Marcus Tullius Cicero, met wie hij - evenals zijn vader en zijn neef - in 51 en 50 in Cilicië verbleef. In de slag bij Pharsalus (48) streed hij aan de zijde van Pompeius; daarna trachtte hij de gunst van Caesar te winnen. In diens leger streed hij in 46 in Spanje tegen Sextus Pompeius. Na Caesars dood sloot Quintus zich bij Antonius aan, maar in december 43 vC werd hij samen met zijn vader bij de proscripties gedood.


Lit. F. Münzer (PRE 7A, 1306-1312). - I. M. Garrido Bozic, Quintus filius (Greece and Rome 20, 1951, 11-25). [Nuchelmans]


Lijst van Namen