Legatus

Legatus, bij de Romeinen benaming voor de bekleders van twee geheel verschillende functies.

(I) Een legatus in volkenrechtelijke zin was een meestal door de senaat afgevaardigde gezant, die onschendbaar was en recht had op het benodigde personeel, vrij reizen en vrij verblijf. Een speciale senaatscommissie vormden de legati decem, die samen met de veldheer vredesonderhandelingen moesten voeren en het bestuur van een provincie regelen (lex pro vincialis).

(II) In militaire zin waren legati hoofdadjudanten van een veldheer of gouverneur, in de regel gekozen uit senatoren of ervaren officieren; hun aantal, rang en verplichtingen waren niet bepaald. Caesar was de eerste die een legatus met het bevel over een legioen belastte, iets wat sedert Augustus regel was (legatus legionis). In de keizertijd stonden legati pro praetore de gouverneur bij in de senaatsprovincies; in de keizerlijke provincies oefenden op enkele uitzonderingen na (bv. Egypte) de legati Augusti pro praetore als vertegenwoordigers van de keizer zelf de stadhouderlijke bevoegdheden uit. De legati legionis waren uiteraard aan de provinciale bestuurders ondergeschikt. Septimius Severus (193-211) stelde praefecti uit de ridderstand aan het hoofd van zijn drie nieuwe legioenen. Nadat Gallienus (253-268) de senatoren uit alle commando's had verwijderd, kwamen sedert de hervormingen van Diocletianus en Constantijn ook legati als stadhouders niet meer voor.


Lit. A. von Premerstein (PRE 12, 1133-1149). G. Iacopi (Dizionario epigrafico di antichità romane 4, Rome 1949, 500-548). Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht 2² (Leipzig 1877) 656-681. - W. Liebenam, Die Legaten in den römischen Provinzen von Augustus bis Diokletian (Leipzig 1888). B. Bartsch, Die Legaten der römischen Republik vom Tode Sullas bis zum Ausbruche des 2. Bürgerkrieges (Diss. Breslau 1908). A. von Domaszewski/B. Dobson, Die Rangordnung des römischen Heeres² (Bonner Jahrbücher, Beiheft 14, Köln 1967). H. M. Parker, The Roman Legions² (Cambridge 1958). [A. J. Janssen]


Vorige Register