Silenus

silenusSilenus (Σιληνός, dorisch Σιλανός), in de griekse mythoiogie - als de sileen (Silenen) bij uitstek - de opvoeder en trouwe begeleider van de god Dionysus. Hij zou gesproten zijn uit de verbintenis van Pan of Hermes met een nimf. Hij was een groot wijnminnaar en verkeerde meestal in een roes, zodat hij door satyrs of silenen ondersteund of op een ezel vervoerd moest worden. Toen koning Midas S. eens gastvrij opnam omdat deze in beschonken staat Dionysus en diens gezelschap was kwijtgeraakt, werd Midas door de god vorstelijk beloond.

Tn de beeldende kunsten wordt S. meestal voorgesteld als een vrolijke, corpulente oude heer met een kaal hoofd, een platte neus en dikke lippen. Er zijn echter ook sculpturen - zoals de marmeren kopie (Parijs, Louvre) van een bronzen beeld uit de school van Lysippus dat S. met de kleine Dionysus in zijn armen uitbeeldt - waarin S. een waardiger gestalte heeft. Hiermee corresponderen de trekken van wijsheid die hem in literaire bronnen soms worden toegekend en waaruit te verklaren is dat Socrates door Plato, bij monde van Alcibiades (Symposium 215-216), met S. vergeleken wordt en dat de portretten van Socrates onmiskenbaar door de S.-figuur geinspireerd zijn.

In het satyrspel is de oude S. vader en middelpunt van de uitgelaten satyrs die het koor vormen; hieraan ontleende hij de naam Papposilenus.


Lit. E. Kuhnert (Roscher 4, 444-531). A. Hartmann (PRE 3A, 35-43). [Nuchelmans]


Lijst van Namen