Pallas

Pallas (ὁ Πάλλας, genitivus Πάλλαντος), griekse mannelijke eigennaam. Vermelding verdienen:

(1) Pallas, legendarische zoon van de Titaan Crius en Gaia's dochter Eurybie, broer van Perses en Astraeus. Uit zijn verbintenis met Styx werden Zelus (Naijver), Nike (Overwinning), Kratos (Kracht) en Bia (Geweld) geboren.

(2) Pallas, een van de vijftig zonen van koning Lycaon van Arcadië en stamvader van Aeneas' bondgenoot Euander (Vergilius, Aeneis 8, 51-54).

(3) Pallas, zoon van Aeneas' bondgenoot Euander; hij sneuvelde in een gevecht tegen de Rutuliër Turnus (Vergilius Aeneis 8,454-607; 10,362-509; 11, 1-181).


mythen