Euander

Euander (Εὔανδρος), legendarische vorst en heros van Pallantium in Arcadië, zoon van Hermes en de riviernimf Nicostrate of Themis. Volgens de romeinse sage moest hij om een of andere reden zijn vaderland verlaten, kwam al vluchtend in Italië op de linker Tiber-oever terecht en stichtte daar een dorp, dat hij naar zijn vroegere woonplaats of naar zijn grootvader Pallas Pallanteum noemde. Dit dorp op de Palatijn zou de eerste nederzetting op de bodem van het latere Rome zijn geweest.

E. zou voorts in Italië de eredienst van Faunus hebben ingevoerd en de cultus van Hercules bij de Ara Maxima hebben gesticht uit dankbaarheid voor het feit dat deze het monster Cacus had gedood. Volgens Vergilius' Aeneis verzocht Aeneas bij het uitbreken van de oorlog tussen hem en Turnus E. om hulp; deze zond zijn won Pallas.

De moeder van E. werd door de Romeinen geiidentificeerd met de profetes Carmenta.

Lit. Vergilius, Aeneis 8. J. Escher (PRE 6, 839-842). J. Bayet, Les origines de l'arcadisme romain (Mél, Arch. et Hist. de l'École Franç de Rome 37, 1920, 63-143). [Nuchelmans]


mythen