Protesilaüs

Protesilaüs (Πρωτεσίλαος), legendarische Thessaliër, die met 40 schepen uit Phylace en andere thessalische steden aan de veldtocht tegen Troje deelnam, hoewel hij pas gehuwd was. Bij de trojaanse kust aangekomen, was P. de eerste die aan land ging; daarbij werd hij door Hector gedood, overeenkomstig de orakelspreuk dat hij die het eerst aan land ging ook het eerst zou sneuvelen. Zijn echtgenote, Laodamia, was daarover zo ontroostbaar bedroefd dat Hermes P. voor enkele uren uit de onderwereld bij haar terugbracht. Toen het definitieve afscheid kwam, verkoos ook Laodamia te sterven. Volgens een andere versie van de sage troostte Laodamia zich met een wassen beeltenis van haar overleden echtgenoot; toen haar vader Acastus, verstoord over zoveel weekheid, dat beeld verbrandde, zou Laodamia zich in het vuur geworpen hebben.

De terugkeer van P. uit de onderwereld is onder meer afgebeeld op twee sarcofagen, een in S. Chiara in Napels en een in het Vaticaans museum.

Lit. Ovidius, Heroides 13. - G. Türk (Roscher 3, 3155-3171). G. Radke (PRE 23, 932-939). [Nuchelmans]


mythen