Helenus


Helenus (Ἕλενος), legendarische zoon van de trojaanse koning Priamus en koningin Hecabe, tweelingbroer van Cassandra en evenals deze door Apollo bedeeld met zienersgaven. H. voorspelde zijn broer Paris reeds voor diens vertrek naar Sparta alle onheil dat uit die reis zou voortkomen. Door Odysseus gevangen genomen, openbaarde hij deze dat de Achaeërs Troje zouden kunnen innemen op voorwaarde dat Achilles' zoon Neoptolemus en Philoctetes - deze met de boog en de pijlen vaa Heracles - aan de strijd deelnamen. Na de val van de stad aan Neoptolemus toegewezen, adviseerde H. deze niet over zee huiswaarts te keren. Na Neoptolemus' dood huwde hij Andromache en stichtte in Epirus de stad Buthrotum. Daar werd hij bezocht door Aeneas, aan wie hij het verdere verloop van zijn tocht voorspelde.

Lit. Ilias 6, 75-101; 7, 44-53. Vergilius, Aeneis 3, 291-472. Süss (PRE 7, 2844-2847). R. Engelmann (Roscher 1, 1979-1981). [Nuchelmans]


mythen