Hecabe

Hecabe (Ἑκάβη, latijn Hecuba), legendarische dochter van de phrygische koning Dymas (of Cisseus), tweede gemalin van de trojaanse koning Priamus, aan wie zij 19 kinderen schonk, o.a. Hector, Paris, Creüsa en Cassandra. In de Ilias treedt H. zelden op de voorgrond; ontroerend zijn haar weeklachten bij het lijk van Hector (22, 430-436; 24, 746-759). Haar tragische lot na de val van Troje werd door Euripides tot onderwerp van zijn H. gekozen: terwijl haar gemaal en bijna al haar kinderen reeds omgekomen zijn, wordt haar dochter Polyxena geofferd op het graf van Achilles, en haar zoon Polydorus blijkt in Thracië vermoord te zijn door koning Polymestor; op deze wreekt H. zich bloedig en Polymestor voorspelt dan dat zij vóór haar dood in een hond zal veranderen.

In de schilderkunst komt H. enkele malen voor op scènes uit de trojaanse oorlog; op een prachtige roodfigurige amfoor van Euthymides in de Münchener Antikensammlung (nr. 2307) geeft H. Hector een helm aan, in aanwezigheid van Priamus (EAA 3, 210). Hiernaast staan Hecabe en Priamus op een vaas uit ca. 440 vC (University of Pennsilvania)

Lit. Ilias, passim. Euripides, Hecabe. Ovidius, Metamorfosen 13, 399-575. E. Sittig (PRE 7, 2652-2662). U. Höfer (Roscher 1, 1878-1883). A. Comotti (EAA 3, 209v). [Nuchelmans]


[Mythen]