Polydorus

Polydorus (Πολύδωρος), legendarische trojaanse prins, jongste zoon van koning Priamus. In de Ilias (20, 407-419), waar Laothoë zijn moeder is, neemt P. tegen de wil van zijn vader deel aan de strijd en wordt door Achilles gedood. Volgens een latere, meer bekende versie van de sage, gevolgd in Euripidew Hecabe, Vergilius' Aeneis (3, 41-68) en Ovidius' Metamorfosen (13, 429-438, 533-564) was P. een zoon van Hecabe en werd hij tijdens de trojaanse oorlog door zijn ouders toevertrouwd aan de zorgen van de thracische koning Polymestor. Deze vermoordde de prins na de val van Troje, wierp het lijk in zee en eigende zich de goudschat toe die Priamus zijn zoon meegegeven had. Hecabe, die in het legerkamp der Achaeërs met het aangespoelde lijk van P. geconfronteerd werd, wist op listige wijze te bewerken dat Polymestor naar het kamp kwam en wreekte vervolgens zijn schanddaad door zijn beide kinderen te doden en hemzelf de ogen uit te steken.

Lit. O. Höfer (Roscher 3, 2644v.) K. Scherling (PRE 21,1608v). [Nuchelmans]


[Mythen]