Anchisesaeneas en anchises
Aeneas draagt Anchises
(Klei 5e eeuw v.C.
20 cm Veii)
Anchises (Ἀγχίσης), legendarische Trojaan van koninklijken bloede, zoon van Capys en Themis, neef van Priamus, vorst van Dardanus aan de voet van het Ida-gebergte. De godin Aphrodite werd verliefd op A., schonk hem een zoon, Aeneas, maar gebood hem haar ware identiteit aan niemand bekend te maken. Toen A. dit gebod overtrad, trof Zeus hem met zijn bliksem en maakte hem kreupel, volgens anderen blind. Na de val van Troje werd hij door Aeneas uit de brandende stad gedragen en mee naar het Westen genomen, waar hij volgens Vergilius' Aeneïs op Sicilië stierf.

Lit. O. Rossbach (PRE 1, 2106-2109). Homerische hymne op Aphrodite. [Nuchelmans]


mythen