Pandion

Pandion (Πανδίων), mythologische attische koning, naar wie de Phyle Pandionis genoemd werd. Hij stond op de 3e plaats in de genealogie (na Cecrops en Erichthonius). Later werden er twee personen genoemd die Cecrops en Pandion heetten. Nu stond Pandion I op de 5e plaats, Pandion II op de 8e plaats.

Pandion I, zoon van Erichthonius en de bronnimf Praxithea, was echtgenoot van de bronnimf Zeuxippe en vader van Procne en Philomela en de tweelingen Erechtheus en Butes, van wie de 1e hem opvolgde als koning, de 2e als priester.

Pandion II is de zoon van Cecrops II en Metiadusa, en werd door de zonen van Metion gesteund; hij ging naar Megara, naar Pylas, met wiens dochter Pylia hij trouwde. Door haar werd hij, toen Pylas vanwege een misdaad verbannen werd, heerser van Megara. In het gebied van Megara stierf hij en werd hij begraven. Zijn 4 zonen, Aegeus, Pallas, Nisus, Lykos, verjoegen de Metioniden, Aegeus werd koning van Athene, Nisus van Megara.


mythen