Aegeus

aegeus en pythia
Aegeus raadpleegt de Pythia in Delphi
(400 vC, Kodros-schilder, Staatl.Museen Berlijn)
Aegeus (Αἰγεύς), legendarische koning van Attica, vader van de nationale held Theseus. A. werd geboren te Megara, waar zijn vader, de atheense koningszoon Pandion, in ballingschap verbleef, de megarische koningsdochter Pylia gehuwd en de troon bestegen had. Na de dood van Pandion maakte A. zich samen met zijn broers weer meester van de atheense koningstroon. Hij huwde eerst Meta en vervolgens Chalciope. Omdat beide huwelijken kinderloos bleven, raadpleegde hij het orakel van Delphi, waarvan hij het antwoord niet begreep en op de terugreis door Pittheus in Troezen liet verklaren. Pittheus' dochter Aethra schonk A. een zoon, Theseus. A. zou ook gehuwd geweest zijn met Medea, die bij hem een toevlucht zocht.

Bij het Panathenaeënfeest, dat volgens sommigen door A. was ingesteld, werd de zegevierende Androgeos, een zoon van koning Minos van Creta, gedood, en als vergelding moest Athene jaarlijks zeven jongens en zeven meisjes naar Creta zenden als offer voor de Minotaurus. Theseus ondernam een expeditie om het monster onschadelijk te maken, maar op de terugtocht vergat hij de zwarte zeilen van zijn schip door witte te vervangen, het afgesproken teken om het welslagen van de tocht te melden; uit wanhoop stortte A. zich in zee, die sindsdien zijn naam draagt: Aegeïsche Zee.


mythen