Aethra

Aethra (Αἴθρα), legendarische dochter van Pittheus, de koning van Troezen, gehuwd met Aegeus en moeder van Theseus. Tijdens Theseus' verblijf in de onderwereld moest A. Helena, die door Theseus uit Sparta geschaakt was, bewaken; maar de Dioscuren Castor en Pollux bevrijdden hun zuster Helena en voerden A. mee, die in Sparta en Troje Helena als slavin diende. Volgens sommige schrijvers zou A. aan Helena de raad hebben gegeven Menelaüs te verlaten en Paris naar Troje te volgen.


mythen