Pittheus


Pittheus (Πιθθεύς), legendarische zoon van Pelops en Hippodamea. Hij is een broer van Thyestes en Atreus. Hij volgde Troezen op als koning in Troezen. Men schrijft aan hem de stichting toe van de oudste Griekse tempel, die van Apollo Thearios. Pittheus gold als zeer wijs, had een grote welsprekendheid en was een uitstekend waarzegger. In die hoedanigheid werd hij geraadpleegd door de kinderloze Aegeus die zojuist een raadselachtig orakel van Delphi ontvangen had: "Maak de uitstekende poot (= tuit) van de wijnzak niet los, hoogste van het volk, voordat u bij het volk van Athene bent gekomen." Pittheus begreep het orakel, voerde Aegeus dronken en liet hem slapen met zijn dochter Aethra, die zwanger werd van Theseus en hem opvoedde. Zo werd P. grootvader van Theseus, die door deze familieverhouding recht kreeg op de troon in Troezen (links op fotootje Pittheus met Theseus die rotsblok optilt . P. werd later ook belast met de opvoeding van Hippolytus, de zoon van Theseus en de Amazone Hippolpyte.

Lit. P. Grimal, Dictionaire de la Mythologie Grecque et Romaine (Parijs 1961).


mythen